Els professors tècnics d’FP amb titulació de cicle superior podran exercir la docència

Educació convoca per primera vegada la formació per a obtindre el certificat que habilita per a exercir la docència als professors tècnics d'FP
4 març 2016 01:00h
RedactaVeu / València

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat hui al "Diari Oficial de la Comunitat Valenciana" el termini per a inscriure's en el curs per a obtindre el Certificat Oficial de la Formació Pedagògica i Didàctica habilitat per a l'exercici de la docència, que s'impartirà aquest curs per primera vegada.

El curs està dirigit a aquells professors tècnics de Formació Professional amb una titulació en cicles formatius de grau superior, que no poden accedir al màster que acredita la formació pedagògica i didàctica necessària per a exercir la docència. Es tracta de docents de les famílies professionals: Cuina i Pastisseria; Estètica; Fabricació i Instal·lació de Fusteria; Instal·lació i Manteniment d'Equips Tèrmics; Manteniment de Vehicles; Operacions i Equips d'Elaboració de Productes Alimentaris; Perruqueria; Producció d'Arts Gràfiques; Serveis de Restauració; i Soldadura.

El curs formatiu que començarà al final d'aquest mes està dirigit a aquells docents que presten serveis en centres sostinguts amb fons públics o que estiguen inscrits en borses de treball docent de la Conselleria d'Educació, en cas que no hagen treballat per un període superior a un curs lectiu amb data anterior a l'1 de setembre de 2014, i en aquest cas no requeririen obtindre el certificat.

Així mateix, per a realitzar el curs es requereix el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, o bé en el cas de no poder acreditar aquests coneixements, superar una prova de nivell que realitzarà la Conselleria d'Educació el pròxim 22 de març.

Els interessats hauran de sol·licitar la seua participació en el curs a partir de demà i abans del 14 de març a través de la pàgina web del Servei de Formació del Professorat on trobaran tota la informació.

Cal destacar que la Conselleria admetrà en el curs a tots els interessats que complisquen els requisits anteriorment esmentats i especificats en la resolució per la qual es convoca el curs formatiu. El llistat provisional de seleccionats es farà públic en la web de la Conselleria a partir del 17 de març.

Centre Específic d'Educació a Distància

Aquesta primera edició del curs serà oferida pel Centre Específic d'Educació a Distància del País Valencià, tal com estableix l'orde de la Conselleria d'Educació publicada hui al DOCV, i es realitzarà entre el 29 de març i el 10 de juliol. En concret, s'establiran tres mòduls, dels quals dos seran de continguts teòrics i s'impartiran a distància, i el tercer mòdul consistirà en les pràctiques en centres docents.

A partir del pròxim curs 2016-2017, aquesta formació serà oferida per les universitats públiques del País Valencià, amb les quals la Conselleria està treballant per a dissenyar una oferta formativa única i d'accés lliure, és a dir, a la qual puguen accedir tots aquells interessats.

Finalment, el mòdul pràctic que es realitzarà del 25 d'abril al 30 de juny, s'impartirà en els centres docents prèviament determinats per la Conselleria i que seran comunicats als participants en el curs per correu electrònic i a través de la pàgina web del Servei de Formació del Professorat.

Aquells participants que en el moment de realització del pràcticum estiguen treballant com a professors tècnics de Formació Professional en l'especialitat amb què estan matriculats en la formació, se'ls convalidarà aquest mòdul a raó de 20 hores setmanals.

A més, podrà ser convalidat per a aquell professorat que acredite una experiència professional per un període mínim de 200 hores d'activitat lectiva en la família professional per la qual opten en centres educatius públics i privats que impartisquen els ensenyaments corresponents.


 
next