Els docents valencians han de certificar que no tenen delictes sexuals contra menors

STEPV: "Es torna a posar en el punt de mira de la societat els docents valencians"
7 març 2016 01:00h

RedactaVeu / València.

Els centres d'Educació pública del País Valencià han rebut les darreres setmanes unes instruccions del director general de Centres i Personal docent sobre el nou procediment per a la presentació del certificat negatiu de Registre Central de Delinqüents Sexuals per a persones que treballen en contacte habitual amb menors (amb PDF adjunt).

Amb aquest document, emplacen el personal interí que siga adjudicat a partir de l'1 de març d'aquest 2016 per a ocupar un lloc docent en l'àmbit de l'educació valenciana, a aportar un certificat negatiu del Registre de Delinqüents Sexuals. Per altra banda, el personal funcionari de carrera o que estiga impartint docència en aquest curs 2015/16, haurà d'autoritzar l'administració educativa de la Generalitat Valenciana perquè accedisca a la informació a través de la Plataforma d'Intermediació de Dades que gestiona el Ministeri d'Hisenda espanyol.

STEPV: "Amb açò no se soluciona el problema"

El nostre diari ha contactat el sindicat STEPV per saber què opinen sobre el tema. Segons el mateix sindicat "no pensem que siga la millor manera de solucionar el problema", perquè aquest certificat "torna a posar en el punt de mira de la societat els docents valencians". A més, destaquen el fet que des del Departament de Sanitat no s'està fent "perquè encara no existeix aquest Registre Central de Delinqüents Sexuals", i per tant fins que no es cree aquest registre, "s'està vulnerant la Llei de Protecció de Dades", recorden.

Finalment, des d'STEPV reconeixen "la gravetat del problema i instem a activar protocols per a la prevenció" i que en cas d'aparèixer un cas, que s'acomplisca la llei sobre qui comet el delicte sexual. Per això, recorden que "no podem enfocar el tema sobre el professorat". 
next