Compromís acusa el govern de Rajoy d’”insubmissió constitucional”

La raó esgrimida per la coalició és el fet de “negar-se a sotmetre's al control parlamentari”
11 març 2016 01:00h
EP / València

El diputat de Compromís en el Congrés, Enric Bataller, ha acusat el govern que encapçala Mariano Rajoy de situar-se en la “insubmissió constitucional” per “negar-se a sotmetre's al control parlamentari”.

El diputat de la coalició ha recordat, a través d'un comunicat, que l'article 66.2 de la Constitució espanyola disposa que “les Corts Generals exerceixen la potestat legislativa de l'Estat, aproven els seu pressupostos, controlen l'acció del govern i tenen la resta de competències que els hi atribuïsca la Constitució”. Per la seua part, l'article 101.2 estableix que “el govern cessant continuarà en funcions fins la presa de possessió del nou govern”.

Segons assenyala Bataller, “la Constitució no exceptua el govern en funcions del control parlamentari i, per això, l'anunciada decisió del govern del senyor Rajoy de no comparèixer davant el Congrés per a donar compte de les seues actuacions suposa col·locar-se en situació d'insubmissió constitucional de facto”.

“L'activitat del govern en funcions sempre ha de poder ser controlada pel poder legislatiu per a comprovar la seua adequació al marc normatiu i, en el seu cas, com a mitjà per a l’exigència de les responsabilitats que pogueren derivar-se”, ha afegit Bataller.

Per tot això, Compromís registrarà una iniciativa parlamentària perquè s'aplique el reglament del Congrés i es puga, a petició de la cinquena part dels seus membres o de dos grups parlamentaris, debatre, amb caràcter preferent, sobre les actuacions dutes a terme pel govern en funcions i determinar, si procedira, la nul·litat d'aquelles que s'hagueren realitzat excedint-se de l'àmbit que li es propi a un govern en tal situació, així com acordar l'exigència de les responsabilitats individuals o col·lectives dels membres del govern que es derivaren de les mateixes.

La Veu del País Valencià

next