Reubicació i reassentament: els estats membres de la UE han de reaccionar amb urgència

18 març 2016 01:00h

Per Comissió Europea / AMIC

El 2015 la Comissió va adoptar una sèrie de mesures decisives per ajudar a gestionar la crisi dels refugiats a què han de fer front els Estats membres de la UE i els països veïns. Per primera vegada en la història de la política europea de migració, la Comissió proposava reubicar, com a clara mostra de solidaritat, 160.000 persones manifestament necessitades de protecció internacional des dels Estats membres sotmesos a més fortes pressions migratòries a d’altres Estats membres. Alhora, amb vista a abordar la crisi migratòria global de forma exhaustiva i com a mostra de solidaritat envers els tercers països igualment afectats, la Comissió recomanava l’aprovació d’un programa de reassentament de la UE de 20 000 persones necessitades de protecció internacional.

La Comissió informa avui de l’evolució dels programes de reubicació temporal d’emergència i del programa europeu de reassentament. En el seu informe s’hi fa un resum dels reptes a què hem de fer front i s’hi proposen recomanacions de millora. “Els Estats membres de la UE han assolit una obligació jurídica per reubicar 160.000 persones amb necessitats evidents de protecció internacional, un compromís que han reiterat en diverses ocasions. Amb una situació humanitària a Grècia cada vegada més apressant, és urgent que els Estats membres compleixin els seus compromisos i evitin el deteriorament de la situació dels refugiats en aquest país. En els propers dies i setmanes hem de veure un augment important de les reubicacions. Els Estats membres també han d’oferir a les persones que necessitin protecció internacional rutes alternatives segures i legals cap a Europa i mostrar-se solidaris amb els tercers països afectats per la crisi dels refugiats intensificant de manera significativa els esforços de reassentament de la UE”, ha declarat avui el comissari de Migració, Afers d’Interior i Ciutadania, Dimitris Avramopoulos.

Reubicació: és hora d’assumir compromisos i de fer-los realitat al més aviat possible

Amb 937 sol·licitants d’asil enregistrats a Grècia i Itàlia des del 15 de març, el ritme dels trasllats no és gens satisfactori encara que actualment es vegin els primers símptomes d’una tendència positiva. L’experiència de les primeres setmanes del mes de març, en què s’han reubicat ràpidament 287 persones (incloses 241 a partir de Grècia) demostra que la reubicació es pot dur a terme molt més ràpidament si els Estats membres s’hi posen realment. La falta de voluntat política dels Estats membres ha estat el factor més important que ha frenat tot el procediment i això s’ha traduït en un nombre limitat de compromisos de reubicació o en un temps de resposta massa llarg, la qual cosa posa en perill la capacitat del programa per esdevenir una alternativa a les rutes irregulars i perilloses.

Cal urgentment una actuació decidida dels Estats membres per accelerar el ritme de les reubicacions. Actualment, el nombre total de persones disposades a ser reubicades supera les promeses fetes pels Estats membres. Per respectar els compromisos assolits en matèria de reubicació, cal fer com a mínim vora de 5 600 reubicacions al mes, la qual cosa implica la tramitació de la reubicació en un màxim de dues setmanes (vegeu l’annex). La Comissió demana que s’hagin fet com a mínim 6 000 reubicacions quan s’elabori el proper informe mensual. En vista de la situació d’emergència en el terreny, també defensa que s’intensifiqui el ritme de reubicacions perquè se n’hagin fet com a mínim 20 000 trasllats quan s’elabori el tercer informe mensual el mes de maig.

En l’informe que avui presentem la Comissió fa diverses recomanacions als Estats membres on tenen lloc les reubicacions perquè millorin les seves garanties i escurcin el temps necessari per tramitar les sol·licituds. La Comissió també demana als Estats membres que limitin els controls de seguretat addicionals només en aquells casos que ho justifiquin, que facilitin paquets d’informació previs a la sortida dels refugiats i que responguin com abans millor a les convocatòries d’experts de l’Oficina Europea de Suport a l’Asil. Pel que fa a la tria dels refugiats, els Estats membres haurien d’indicar les seves preferències només en funció de la millor integració possible i no pas per denegar cap sol·licitud.

La Comissió Europea demana a Grècia i a Itàlia que intensifiquin els seus esforços per garantir una tramitació ràpida i eficaç, especialment pel que fa als controls de seguretat sistemàtics i a la qualitat de la informació que remetin als Estats membres de reubicació. Tots dos països també haurien de millorar la seva coordinació, la seva capacitat d’acollida, evitar els riscos de fuga i adaptar i millorar els procediments per traslladar menors no acompanyats.
 

Gettyimages - Refugiats

Reassentaments: un enfocament coordinat a nivell de la UE

Els Estats membres han de redoblar amb urgència els seus esforços de reassentament per garantir una arribada i una admissió a Europa correctes, ben gestionades i segures de les persones necessitades de protecció internacional provinents de tercers països.

Sobre la base de la informació que han enviat els Estats membres i els Estats associats al règim de Dublín, des del 15 de març s’han reubicat a onze països 4 555 persones desplaçades necessitades de protecció. La majoria dels països que hi han participat han acollit refugiats siris residents a Jordània, Líban i Turquia. A més, alguns països també estan duent a terme programes de reassentament arran de compromisos internacionals anteriors.
Els principals reptes esmentats per l’informe que avui publiquem estan relacionats amb les diferències pel que fa als criteris de selecció, la duració dels tràmits, les eines d’integració o el nombre de places disponibles en els diversos Estats membres. També hi ha problemes pel que fa a la falta de capacitat d’acollida i als retards provocats per les autoritzacions de sortida emeses pels tercers països.

La Comissió defensa l’intercanvi de bones pràctiques i experiències entre els països de reassentament, especialment pel que fa als països que hi participen per primera vegada.

A més, els Estats membres han de continuar treballant en el règim voluntari d’admissió humanitària dels refugiats siris a Turquia proposat per la Comissió el 15 de desembre del 2015. Quan comenci a córrer el termini del programa, caldrà haver assolit compromisos polítics concrets sobre el model de distribució dels refugiats des dels Estats membres i des dels Estats associats al règim de Dublín que vulguin participar en el programa. Mentrestant, s’estan enllestint procediments per garantir una ràpida aplicació del programa tot just s’hagi assolit l’acord polític.
Rerefons

El règim de reubicació d’emergència temporal es va establir en dues decisions del Consell el mes de setembre del 2015 en què els Estats membres es comprometien a reubicar 160 000 persones provinents d’Itàlia i Grècia, i d’altres Estats membres, abans del mes de setembre del 2017.

El 8 de juny del 2015 la Comissió va aprovar una proposta relativa a un règim europeu de reassentament que va anar seguida d’un acord assolit pels Estats membres el 20 de juliol per reassentar 22 504 persones clarament necessitades de protecció internacional, d’acord amb les xifres presentades per l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR).

A la cimera celebrada el 29 de novembre del 2015 entre la UE i Turquia es va aprovar el pla d’acció UE-Turquia. El règim d’admissió voluntària és una de les eines fonamentals del pla destinat a ajudar aquest país a fer front al nombre creixent de refugiats i a oferir a les persones realment necessitades de protecció una manera segura i legal de traslladar-se a Europa.

El Consell Europeu del 7 de març va demanar que s’acceleressin els reassentaments per alleugerir l’enorme càrrega que suporta Grècia. L’informe que avui publiquem respon a les conclusions del Consell, a l’obligació recollida a l’article de totes dues decisions del Consell sobre la reubicació i al compromís de la Comissió amb el full de ruta per restablir l’acord de «Schengen».


 
 
Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.
next