L’AVM3J sol·licita que se cite com a investigats la direcció d’FGV

l'Associació denuncia que ‘la direcció de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana incomplí la Llei de riscos laborals’
21 març 2016 01:00h
RedactaVeu / València
 
L’AVM3J ha sol·licitat al Jutjat d’Instrucció núm. 21 de València que se cite a declarar en qualitat d’investigats a tota la direcció de Ferrocarrils de la Generalitat, així enumera en el seu comunicat a la gerent Da María Luisa Gracia Giménez, el director d’Auditoria i Seguretat en l'Explotació: D. Juan J. Gimeno Barberá, el director d'Operacions d’FGV: D. Manuel Sansano Muñoz, el Cap de Manteniment d'Instal·lacions Fixes: D. Gonzalo Romero Salt, el cap de Tallers de València Sud: D. Luis Miguel Alepuz, així com el cap de la Línia 1: D. Sebastián Argente Cuesta.
 
L’AVM3J considera a la direcció “legalment obligats”, segons indica la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, (LPRL), en el seu articles 14-15, a “preveure les distraccions o imprudències no temeràries que poguera cometre el treballador. (art.15 pto.4). L'art.14 diu que “en compliment del deure de protecció, l'empresari haurà de garantir la seguretat... en tots els aspectes relacionats amb el treball”.

A fi d'aclarir si FGV complia aquesta obligació, l’AVM3J va sol·licitar que FGV aportara “l'anàlisi i valoració de Riscos sobre el lloc de la Línia 1 on es va produir el descarrilament el 3 de Juliol de 2006, amb anterioritat i posterioritat a la data del sinistre”.
 
Ferrocarrils de la Generalitat complint el mandat de l'Audiència Provincial, va aportar el Plec de condicions de la licitació per a l'adquisició del material o sistema de frenat automàtic per als trens de les línies 1 i 2. Datat el 19 de febrer de 1996, sobre senyals lluminosos o semàfors, balises, caixa negra..., el document que l'empresa SIEMENS va aportar per a concórrer a la licitació i va ser datat el 27 de maig de 1996 i que analitza els riscos definits per FGV.
 
Documents els quals “contradeien la versió defensada sempre per FGV”, com ara bé “que era l'empresa Siemens qui va establir i va definir els riscos, i conforme eixa avaluació, va proposar els sistemes de frenat, i que FGV va actuar d’acord a eixa previsió”.
 
Davant aquesta informació “s’observa que aquests documents no analitzen els Riscos sobre el lloc de la L.1 on es va produir l'accident”. “Cap dels documents aportats estudia la geometria de la via (la corba), com tampoc aporta FGV l'anàlisi de Riscos en eixe punt de la L.1, realitzat amb posterioritat a l'accident”.
 
“Queda demostrat així que FGV incomplia la LPRL”, afirmen i per tal “d'establir la responsabilitat d'aquest incompliment, l’AVM3J sol·licita la investigació dels fets, i se cite a declarar a les persones a dalt citades, que conformaven la direcció de FGV quan van succeir els fets”.


 
next