Intersindical: 'El reglament de la Mesa de Diàleg Social atempta contra la llibertat sindical'

El DOCV publica l’Acord de 16 de març de 2016, del Consell, pel qual es ratifiquen les normes de funcionament intern de la Mesa de Diàleg Social del País Valencià. Aquesta es va constituir el dia 3 de març amb la representació de la patronal, els sindicats UGT i CCOO i la Generalitat Valenciana.
29 març 2016 01:00h
RedactaVeu / València

Per a Intersindical Valenciana, aquesta Mesa del Diàleg Social és “una fórmula vella que no ha servit en el passat, ni servirà en el futur, per a la creació d’ocupació o la reactivació de l’economia valenciana”.

El sindicat considera que la seua constitució “repeteix polítiques del passat” com ara l’Acord per l’Ocupació, la Solidarirat i la Competitivitat de 1993; l’Acord Valencià per l’Ocupació i la Formació va ser signat per al període 1996-2000; el Pacte Valencià pel Creixement i l’Ocupació ho va ser per al període 2001-2006 i el PAVACE II contemplava el període 2009-2013.

Intersindical Valenciana es mostra “molt crítica” amb la constitució de la Mesa del Diàleg Social, “més ara, després de conèixer el seu reglament de funcionament”, en considerar que “és un artefacte burocràtic per justificar els 5,2 milions d’euros anuals que es repartiran entre la CIERVAL, UGT i CCOO que preveu la mal anomenada llei de participació i col·laboració institucional”.

A més, Intersindical Valenciana considera que el reglament “pot envair competències” de les meses de negociació legalment constituïdes en diversos àmbits de negociació, on la representació sindical no és la mateixa que en la Mesa de Diàleg Social. En eixe sentit, apunta que els articles 7 i 13 del reglament “contenen apartats que poden vulnerar eixos marcs de negociació i fins i tot, poden ser un intent de substituir-los, deixar-los sense efecte o controlar des de “dalt” tot allò que es negocie”.
Per aquest motiu, el Sindicat posarà en mans dels seus serveis jurídics el reglament de la Mesa de Diàleg Social per estudiar la possibilitat de presentar un recurs davant dels tribunals de justícia per vulneració de la llibertat sindical.

Article 7. Funcions del Ple de la Mesa

a)Rebre informació de les mesures i els plans de caràcter sectorial i intersectorial que s
’elaboren, a fi de poder fer aportacions i proposar modificacions sobre aquestes iniciatives.

b)Demanar, dels distints departaments de l
’Administració del Consell i el seu sector públic instrumental, la relació dels òrgans col·legiats ja creats o de creació, així com de les comissions de seguiment, a fi de mantindre actualitzada la relació dels òrgans col·legiats i comissions inclosos en l’àmbit de la participació institucional, i poder vetlar pel seu compliment efectiu, sense perjuí d’allò que s’ha disposat sobre les altres accions i contingut de la participació institucional a què es refereix la LPCI.

Article 13. Funcions de la Comissió Tècnica

d) Administració d
’un registre d’òrgans col·legiats de participació institucional constituïts formalment i seguiment de la seua activitat.

Finalment, Intersindical Valenciana adverteix que es mostrarà “vigilant” sobre les meses de diàleg social per evitar, “com ha passat en anterior ocasions”, que es vulneren els àmbits legals de negociació i representació sindical i fa una crida al Consell de la Generalitat “a fer nova política, a caminar per noves sendes, en matèria de negociació col·lectiva”.


 

next