CCOO anima les treballadores de la llar a exigir els seus drets

L’objectiu és obtenir l'autorització de residència per arrelament laboral
13 abril 2016 01:00h
RedactaVeu / València

Una treballadora de la llar originària d'Hondures ha obtingut l'Autorització de Residència Circumstàncies Excepcionals per Arrelament Laboral. La concessió del permís de residència, el passat 15 de març, es basa en el supòsit contemplat en l'article 124.1 del Reial decret 557/ 2011, que especifica els requisits que han de complir-se per a obtenir una autorització de residència per raons d'arrelament laboral, social o familiar:

“1. Per arrelament laboral, podran obtenir una autorització els estrangers que acrediten la permanència continuada a Espanya durant un període mínim de dos anys, sempre que manquen d'antecedents penals a Espanya i en el seu país d'origen o en el país o països en què haja residit durant els últims cinc anys, i que demostren l'existència de relacions laborals la durada de les quals no siga inferior a sis mesos.”

A l'efecte d'acreditar la relació laboral i la seua durada, l'interessat haurà de presentar una resolució judicial que la reconega o la resolució administrativa que confirme l'acta d'infracció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que l'acredite.

L'esmentada treballadora va demandar el seu ocupador, a través de CCOO, davant el Jutjat social, quedant acreditada una relació laboral superior als 6 mesos d'antiguitat, fet que ha servit perquè sol·licitara l'Autorització de Residència Temporal per Arrelament Laboral.

La federació de Construcció i Serveis de CCOO PV anima les empleades de la llar que es troben en semblants circumstàncies a exigir els seus drets i a no romandre callades davant el cúmul d'injustícies socials que pateix una gran majoria d'aquest col·lectiu de treballadores.
 next