CCOO PV ha aportat diferents millores als criteris de les comissions de servei

Amb això, el sindicat considera que fa avançar el dret a l’accés a llocs de treball per a persones en situació de malaltia greu
11 maig 2016 01:00h
RedactaVeu / València

La Federació d’Ensenyament de CCOO PV ha fet saber, a través d'un comunicat, que la convocatòria de comissions de serveis per al professorat amb destinació definitiva al País Valencià va millorar en el seu primer pas per la mesa sectorial i encara ha donat uns quants passos més en la millora de les condicions laborals de treballadores i treballadors gràcies a les propostes i participació de la federació.

Respecte de les comissions de servei per motius mèdics i socials, la proposta de CCOO PV ha estat que si es mantenia el criteri de distància major de 50 km com a requisit, les causes mèdiques haurien de ser excloses d’aquesta exigència. L’Administració Educativa ha acabat acceptant que no hi haja cap restricció de distància per a les persones treballadores amb malalties greus, ha rebaixat la distància a 40 km per equiparar-la a menys d’una hora de desplaçament i graduarà les distàncies en el barem per donar les comissions.

L’Administració ha eliminat, a més, el requisit lingüístic del valencià en el cas de malalties greus pròpies o d’un familiar per a les places no catalogades.

Respecte de les prioritats, a més a més, aquest sindicat ha lluitat perquè el criteri de desenvolupar càrrecs en corporacions locals no es prioritze per damunt de necessitats mèdiques d’adaptació de llocs de treball, malalties o necessitats de conciliació de vida personal i familiar. Finalment, l’Administració ha acceptat situar aquest criteri per darrere de les persones amb malalties greus.

Pel que fa a la convocatòria per motius de necessitats pedagògiques o de servei educatiu, les reivindicacions que ha destacat CCOO PV en aquesta línia són: la retirada de l’exigència de dos anys en destinació definitiva, la retirada dels qüestionaris i l’eliminació del requisit de competència lingüística en anglès si no és necessària per al desenvolupament de la tasca docent. En aquest sentit, s’ha retirat el requisit de dos anys de destinació definitiva i en els casos que queden qüestionaris, aquests seran sobre una proposta de projecte docent en el centre al qual es demana la comissió i, a més a més, s’elimina el requisit de nivell B1 en anglès per a les places en el Centre Específic d’Educació a Distància, ja que no estan catalogades en eixa llengua.

Una altra demanda del sindicat que s’estudia incorporar per a la seua publicació en el DOCV és la necessitat de cobrir determinats llocs de treball per als ensenyaments artístics amb aquest procediment fent ús d’un barem i valoració objectiva semblant a la resta de centres proposats.

En resum, CCOO PV considera que, a la fi, aquesta convocatòria, amb les millores aconseguides, avança en la garantia de drets laborals i socials i aporta transparència i objectivitat al procediment.

La Veu del País Valencià
 
next