La mitjana del salari valencià és un 26% inferior a la de la Unió Europea

El País Valencià se situa en el lloc 12 de les 17 comunitats autònomes pel que fa al salari
18 maig 2016 01:00h
RedactaVeu / EP / València

El salari mitjà ordinari brut al País Valencià és de 1.472 euros al mes, un 26,2 per cent inferior a la remuneració mitjana bruta dels 28 països de la Unió Europea, que se situa en 1.995 euros mensuals. En termes absoluts, la diferència és de 523 euros mensuals, segons el IV Monitor Anual Adecco sobre Salaris, elaborat per Adecco en col·laboració amb els investigadors de Barceló i Associats.

El País Valencià, així com l'Estat espanyol, se situen en una zona intermèdia, ja que hi ha 15 països els salaris mitjans dels quals són inferiors al valencià, mentre que els 12 restants tenen remuneracions superiors. La situació relativa al salari valencià és millor si es compara amb els països de l'Est d'Europa, però resulta 'desfavorable' per als països més avançats de la Unió Europea. Per exemple, la remuneració del País Valencià és quatre vegades major que la de Bulgària, 1.472 i 357 euros al mes respectivament; no obstant això, és un 46,3% inferior a la britànica, que és de 2.742 euros al mes.

Però, si en lloc de comparar el sou amb altres països, es miren les altres comunitats espanyoles, el País Valencià és el que fa 12 de les 17 i, per tant, no una de les millors posicions.

Poder adquisitiu

En aquest informe realitzat per Adecco també analitzen el poder adquisitiu de diferents sectors, països o comunitats. Aquesta xifra també resulta molt interessant perquè en el cas de Catalunya, a pesar de disposar d’una mitjana de sous més elevada que la del País Valencià, es pot observar una reducció major en la capacitat de compra. Concretament, els catalans han experimentat un descens del poder adquisitiu del -7,1% i, els valencians, un del -5,2%.

Xifres i comparacions injustes

Això dels sous comparats així, entre diferents països o comunitats, és un poc injust, perquè tot i els territoris analitzats tenen la mateixa moneda, el nivell de vida en cadascun d'ells és diferent. Per tant, una barra de pa no val igual a Sofia (Bulgària) que a València, així com tampoc l'arrendament d'un pis no val el mateix a Londres, Barcelona o Sempere (el poble més menut de la Vall d'Albaida).

Una altra de les característiques que també resulten un poc confuses és el tema de les mitjanes, és a dir, el salari mitjà al País Valencià, que segons aquest informe d'Adecco és de 1.472 euros al mes. Això es pot interpretar de moltes maneres. Potser aquesta xifra isca d'incloure en eixe càlcul gent que cobra 2.208 euros al mes i d'altres que sols en cobren 736. O també obtindríem la mateixa xifra si un cobrara 1.962,7 euros al mes i, l’altre, 981,3.

La Veu del País Valencià

next