Reubicació i reassentament: els Estats membres de la UE han de gestionar els fluxos migratoris

De les 20.000 persones que s'havien de reubicar segons l'informe de la Comissió europea, només se n'han reubicat 1.500
24 maig 2016 01:00h

Per Comissió Europea / AMIC 

La Comissió ha aprovat el seu últim informe sobre el progrés dels règims de reubicació i reassentament d’emergència de la UE fins al 13 de maig del 2016. En general, des del segon informe de la Comissió els progressos continuen sent insatisfactoris malgrat els senyals que demostren que cada vegada estem més preparats de cara al futur: des de mitjans d’abril hi ha hagut poques reubicacions. S’han fet alguns progressos en matèria de reassentament en el marc de l’aplicació de la declaració UE‑Turquia, però encara se n’han de fer molts més per evitar que els migrants tornin a les rutes irregulars. I en matèria de reubicació també cal fer molts més esforços a la vista de la situació humanitària a Grècia i de l’augment de les arribades a Itàlia.

«No podem estar gens satisfets amb els resultats obtinguts fins ara. Cal fer més i més ràpidament. És urgent que donem resposta a la situació d’emergència humanitària que s’està vivint a Grècia i que evitem el deteriorament de la situació a Itàlia. Cal dur a terme tot el pla de reubicacions. Demano, doncs, a tots els Estats membres que s’hi preparin. A més, cal que incrementem el nombre de reassentaments, majoritàriament provinents de Turquia, però també d’altres països, com ara el Líban o Jordània. Els progressos que hem fet recentment per trencar el negoci dels passadors de fronteres només és sostenible si també obrim un canal legal i segur per als sol·licitants d’asil. Cal accelerar el ritme i complir plenament el mecanisme 1:1, tal com estableix l’acord UE‑Turquia», ha declarat avui el comissari de Migració, Afers d’interior i Ciutadania, Dimitris Avramopoulos.

Reubicació

En el seu primer informe sobre reubicació i reassentament del 16 de març, la Comissió establia l’objectiu de reubicar com a mínim 20.000 persones a mitjans de maig. Aquest objectiu no s’ha complert. Durant l’últim període avaluat només s’han reubicat 355 persones més, és a dir, un total de 1.500 reubicacions provinents de Grècia i Itàlia. Els esforços en matèria de reubicació només els han fet un petit grup d’Estats membres i estats associats de l’espai Schengen.

Segons les últimes informacions disponibles, a la Grècia continental hi ha uns 46.000 immigrants i sol·licitants d’asil. Grècia ha de fer front a una crisi humanitària que demana una actuació ràpida que faci possible un gran nombre de reubicacions. Grècia està preparant una tasca ingent de preenregistrament, que accelerarà la identificació i l’enregistrament definitiu de les persones que demanin ser reubicades. Un cop enllestit aquest exercici, en els mesos següents hi haurà un nombre encara més important de sol·licitants d’asil que podran ser reubicats. El probable augment del nombre d’arribades a Itàlia a mesura que millorin les condicions meteorològiques requerirà que hi posin el coll tots els Estats membres.

En el seu informe la Comissió demana als Estats membres que es comprometin a acollir més refugiats i a agilitzar la tramitació de les sol·licituds. A més, la Comissió demana als Estats membres als quals se’ls hagin assignat més refugiats que participin més activament en la seva reubicació i que es comprometin a acollir de debò tots els que els pertoquin. La Comissió també demana a tots els implicats que intensifiquin la reubicació dels menors no acompanyats.
 

Bandera siriana al camp de refugiats d'Atmeh a Síria. Gettyimages - Refugiats

Reassentament

Segons la informació rebuda dels Estats participants, el 13 de maig del 2016 s’havien reassentat 6.321 persones d’acord amb el programa de reassentament del 20 de juliol del 2015. Aquestes persones van ser acollides per setze països: Àustria, Bèlgica, Txèquia, Dinamarca, Finlàndia, França, Alemanya, Islàndia, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Països Baixos, Suïssa i Regne Unit.


El nombre de reassentaments provinents de Turquia continua augmentant a mesura que els Estats membres van enllestint l’avaluació dels expedients que els envia Turquia a través d’ACNUR. Des del 4 d’abril del 2016 s’han reassentat 177 sirians provinents de Turquia. Suècia n’ha rebut el contingent més important (55), seguida d’Alemanya (54), els Països Baixos (52), Finlàndia (11) i Lituània (5). S’han acceptat altres 723 sol·licituds i els sol·licitants estan esperant ser transferits a set Estats membres diferents.

En total, hi ha dinou Estats membres i un estat associat que han confirmat que disposen de 12.000 places per reassentar refugiats provinents de Turquia. Entre maig i juliol del 2016 s’han previst vora 2.000 reassentaments si des de Grècia se’n torna un nombre equivalent de ciutadans sirians d’acord amb el règim 1:1.

Rerefons

El règim de reubicació temporal d’emergència es va establir en dues decisions del Consell de setembre del 2015, segons les quals els Estats membres es comprometien a reubicar 160.000 persones provinents d’Itàlia i Grècia (i en el cas d’altres Estats membres) abans del mes de setembre del 2017.

El 8 de juny del 2015 la Comissió va aprovar una proposta per crear un règim europeu de reassentament, que va ser seguida d’un acord dels Estats membres el 20 de juliol del 2015 per permetre el reassentament de 22.504 persones clarament necessitades de protecció internacional d’acord amb les xifres presentades per l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR).

Arran de la cimera celebrada per la UE i Turquia el 29 de novembre del 2015, es va aprovar el pla d’acció UE-Turquia. El règim d’admissió voluntària proposat per la Comissió el 15 de desembre del 2015 és un element clau per ajudar Turquia a gestionar l’arribada de refugiats i oferir un canal legal i segur a les persones que necessitin protecció.

El 7 de març el Consell Europeu va demanar que s’agilitzessin les reubicacions per alleugerir la situació humanitària a Grècia. L’informe que avui publiquem respon a les conclusions del Consell, a l’obligació contemplada en l’article 12 de les dues decisions del Consell en matèria de reubicació i al compromís assolit per la Comissió en el full de ruta anomenat «Tornem a Schengen».

La declaració UE‑Turquia, de 18 de març del 2016, disposa que per cada sirià que es torni a Turquia des de les illes gregues, un altre serà enviat des de Turquia a la UE. Aquest principi s’aplica a partir del 4 d’abril del 2016 i dóna prioritat als immigrants que prèviament no hagin entrat o no hagin intentat entrar a la UE de forma irregular.

El primer informe sobre reubicació i reassentament va ser aprovat per la Comissió el 16 de març i el segon el 12 de maig.  

 
next