La Universitat de València acomiada més de 150 interins

STEPV no va signar l’acord que permet aquest acomiadament
8 juny 2016 01:00h

RedactaVeu / València.
 
Segons ha fet saber el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) en un comunicat, a la Universitat de València (UV), en les últimes oposicions d'administratius, més de 150 persones han perdut el seu lloc de treball. En les oposicions d'auxiliar de l'escala administrativa, més de 100 interins van córrer la mateixa sort i, tal com continua explicant el sindicat, cada moviment que es produeix en la plantilla del Personal d’Administració i Serveis (PAS) té com a conseqüència l’acomiadament d’interins. “Si aquesta situació es produïra en una empresa privada, les organitzacions sindicals haurien convocat mobilitzacions a la Universitat de València, però es camina de puntetes” ha manifestat el STEPV.
 
El sindicat recorda que un treballador d’una empresa privada, quan és acomiadat improcedentment, percep una indemnització, però, en canvi, no és així a l'Administració. Fins i tot, expressen en el comunicat que fins la promulgació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), el personal interí ni tan sols tenia dret a cobrar triennis, el que contravenia les normatives europees.
 
Pel que fa a la UV, l'STEPV afirma que no es caracteritza precisament per prendre mesures en pro de l'estabilitat laboral de les seues plantilles. Encara que reconeix que, en els últims anys, han disminuït els percentatges de temporalitat, però el procediment seguit (oposicions per torn lliure) ha desencadenat l’acomiadament d'un nombre important d'interins.
 
L'STEPV votà en contra
 
El sindicat addueix que aquesta manca d'estabilitat del PAS i la inacció dels altres sindicats vénen donades perquè en 2007 es va acordar una normativa de funcionament de les borses d'ocupació entre la UV i les organitzacions sindicals amb representació en la mesa negociadora, a excepció de l'STEPV (única secció sindical que votà en contra) perquè va “considerar que la nova normativa seria més lesiva per al personal interí”.
 
La normativa de borses actual exigeix, entre altres coses, que per figurar en els primers llocs de la borsa i, per tant, per tindre alguna possibilitat de treballar a la Universitat, els aspirants han d’aprovar tots els exercicis en la fase d’oposició. Però, com recalca l'STEPV, “tot i complir aquest requisit, tampoc no hi ha cap garantia de conservar el lloc de treball fins les següents oposicions”.
 
Processos de consolidació
 
L’STEPV ha proposat, en diverses ocasions, la modificació de l’esmentada normativa de borses, així com la implementació de processos de consolidació. La resposta per part de la direcció i de la resta de seccions sindicals ha estat negativa, tot i tractar-se d’unes mesures possibles dins de l’actual marc legal. Així, la disposició transitòria quarta de l'EBEP, consolidació d'ocupació temporal, estableix que “les administracions públiques podran efectuar convocatòries de consolidació d'ocupació a llocs o places de caràcter estructural corresponents als seus distints cossos, escales o categories, que estiguen dotats pressupostàriament i es troben ocupats interinament o temporalment amb anterioritat a l’1 de gener de 2005”. El sindicat aprofita per fer saber que, en base a aquesta disposició transitòria, algunes administracions encetaren ja fa temps processos de consolidació i d'altres estan en camí d’implantar-les en breu, però l'STEP afirma que “en aquest procés, la Universitat de València ni està ni se l’espera”.
 
“La Universitat segueix mostrant molt poca sensibilitat amb persones que li han prestat serveis durant anys en no haver tret les convocatòries en el seu moment, com tenia obligació per llei, i les lliura a uns processos selectius traumàtics, sobretot tenint en compte l’edat d’aquestes persones i en el context laboral en què ens trobem les condemna, amb molta probabilitat, a la pobresa.
 
Per tot açò, una vegada més, l’STEPV exigeix a la Universitat de València que canvie la seua política de personal i evite incidir en el mateix error”, conclou el sindicat.

La Veu
 
next