Crida per la transparència dels assumptes públics davant les eleccions del 26J

Més de 60 organitzacions consideren “essencial” i “urgent” emprendre el camí cap a una “clara” i “definitiva” millora de la Llei de Transparència “per recuperar la confiança dels ciutadans” donat el context de descrèdit de les institucions i de desafecció
10 juny 2016 01:00h
RedactaVeu / Madrid / València

Les més de 60 organitzacions i actors de la societat civil que integren la Coalició Pro Accés, entre les quals es troba ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació), insten les principals forces polítiques a incloure en els seus programes, com a àrea de reforma prioritària, les millores necessàries en la Llei de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern perquè s’adeqüe als estàndards internacionals.

Les limitacions que l’actual Llei suposa “han sigut posades de manifest en nombroses ocasions evidenciant que és una Llei, sens dubte, insuficient per poder garantir l’accés a la informació com un dret fonamental”, segons Pro Accés. “No obstant açò, els principals actors polítics d’aquest país no han abordat durant aquests mesos el tema en profunditat” i, a més, “els compromisos i les propostes de millora han sigut parcials i poc ambicioses”, lamenta la Coalició.

En l’actual context de “descrèdit de les institucions i de desafecció ciutadana davant la labor política i institucional”, les organitzacions integrants de Pro Accés consideren “essencial i urgent emprendre el camí cap a una clara i definitiva millora de la Llei de Transparència per recuperar la confiança dels ciutadans”.

Per aquesta raó, hui recorden el seu decàleg com a principis fonamentals “que, tota legislació en matèria d’accés a la informació, és essencial” que arreplegue:

1. El dret d’accés a la informació és un dret fonamental de tota persona.
2. El dret d’accés a la informació s’aplica a totes les entitats públiques, a tots els poders de l’Estat i a totes aquelles entitats privades que realitzen funcions públiques.
3. El dret d’accés a la informació s’aplica a tota la informació elaborada, rebuda o en possessió de les entitats públiques, sense importar com estiga emmagatzemada.
4. Realitzar sol·licituds ha de ser senzill, ràpid i gratuït.
5. Els funcionaris tenen l’obligació d’ajudar als sol·licitants.
6. Principi de publicitat de la informació: el secret i la denegació de la informació són l’excepció.
7. Les denegacions d’accés a la informació han de ser limitades i estar degudament motivades.
8. Tota persona té el dret a recórrer les denegacions d’accés o la no contestació a les sol·licituds realitzades.
9. Les entitats públiques, a iniciativa pròpia, han de posar a la disposició del públic informació bàsica i essencial sense que siga necessari realitzar una sol·licitud.
10. El dret d’accés a la informació ha de ser garantit per un òrgan independent.

Per tant, la Coalició Pro Accés crida els candidats i els seus partits a incloure aquests principis en les seues prioritats per vetlar perquè es consolide el dret a la informació a Espanya i a garantir, tant en matèria legal com en la pràctica, unes institucions transparents i obertes per a una ciutadania informada. Per a açò, consideren “essencial” que, a més d’assumir els principis de la Coalició Pro Accés, s’incloguen a les propostes electorals programes d’acció i pressupostos per educar i formar el públic i els funcionaris sobre el sentit, utilitat i ús de la Llei de Transparència.
 

 
next