Intersindical Valenciana aposta per més ocupació, més drets i més igualtat

El sindicat demana als partits polítics que es presenten a les eleccions del 26J un pla de xoc per atendre les necessitats de la població.
12 juny 2016 01:00h
RedactaVeu / València

Intersindical Valenciana demana als partits polítics que es presenten a les eleccions generals del 26J que “aposten decididament i ràpida per unes polítiques al servei de les treballadores i treballadors i de la majoria de la població”, per a la qual cosa considera que “cal deixar enrere les polítiques d’austeritat, neoliberals i antisocials que s’han practicat als darrers anys i tindre com a objectiu la millora de les condicions de vida de les persones”.

El sindicat considera necessari l’establiment d’un Marc Valencià de Relacions Laborals i de Protecció Social que servisca per configurar unes “relacions laborals pròpies adequades a la nostra realitat socioeconòmica”. En eixe sentit, aposta per “valencianitzar l’àmbit laboral” amb la creació d’una Agència Valenciana de Relacions Laborals que integre les competències ara gestionades pel SERVEF i l’INVASSAT, que contemple una gestió integral de la formació i que implemente les polítiques actives d’ocupació i assumisca noves competències en aquest àmbit, que ara està en mans de l’Estat.

A més, considera que cal un nou sistema de finançament i una fiscalitat pròpia per satisfer les necessitats dels valencians i per dissenyar i portar endavant les polítiques pròpies sense ingerències del govern espanyol.

Les propostes d’Intersindical Valenciana en matèria laboral, social i econòmica es concreten en:

- La potenciació de les polítiques actives d’ocupació per a la generació de treball estable i de qualitat.
- La reindustrialització de l’economia valenciana i el suport als sectors tradicionals.
- L’augment de les partides pressupostàries dedicades a R+D+i.
- Un treball i un salari dignes i una renda ciutadana bàsica suficient, a més de l’establiment d’una prestació per atur digna.
- La reducció de la jornada laboral a 35 hores setmanals.
- La recuperació de la pèrdua de poder adquisitiu, l’establiment de clàusules de revisió salarial i l’augment salarial anual del 2,5%.
- L’establiment d’un salari mínim de 1.200 euros mensuals.
- La regularització dels horaris comercials.
- La implementació dels programes per acabar amb les desigualtats per raó de gènere, orientació sexual, procedència o edat.
- La posada en marxa de mesures per acabar amb la discriminació salarial horitzontal i vertical i la precarietat laboral de les dones.
- La implantació dels permisos per naixement o adopció iguals, intransferibles i remunerats al 100% per a tots dos progenitors.
- La potenciació dels serveis públics de gestió directa per garantir la seua universalitat, gratuïtat i qualitat i la consolidació del treball del personal interí.
- La reversió de les privatitzacions i externalitzacions.
- La dotació de plantilles suficients per generar llocs de treball en empreses, serveis i administracions públiques.
- La posada en marxa de mesures per acabar amb el frau fiscal, l’economia submergida i els paradisos fiscals.
- La millora de la seguretat i salut en el treball per garantir un treball segur i saludable.
- La coordinació de la formació professional reglada amb les necessitats laborals, articulant un sistema que interrelacione el món laboral i la formació.
- La derogació de la reforma laboral i de la reforma de les pensions.
- La potenciació del sector audiovisual valencià, la reobertura de RTVV per generar llocs de treball en un sector que pateix una greu crisi i l’aposta per un espai de comunicació en la nostra llengua.
- La reforma de la legislació per garantir la llibertat sindical i els drets sindicals en les empreses.
 
La Veu

next