L’Estat destrueix el 7% d’ocupacions públiques al País Valencià

CCOO PV presenta el document 'Cartografia de les retallades en l'Administració General de l'Estat del País Valencià'
13 juny 2016 01:00h
RedactaVeu / València

Francisco Martín Roldán, representant de CCOO en la CIVEA de l'AGE i Magín García Carmena, coordinador del sector de l'AGE de CCOO PV han presentat el document sindical 'Cartografia de les retallades en l'Administració General de l'Estat. CCOO davant la realitat actual en l'AGE, els serveis públics i l'ocupació pública: Drets de la ciutadania'.

El document concreta les conseqüències de les polítiques d'austeritat en els serveis públics prestats per l'Administració General de l'Estat en el nostre territori. Les dades consignades han sigut extretes del Butlletí Estadístic del Registre Central de Personal, de les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat, de les Resolucions del Tribunal de Comptes així com altres documents de l'Administració mateixa.

La destrucció de més de 23.000 ocupacions en aquesta administració, dels quals 1.122 s'han perdut al País Valencià; les necessitats de personal; una gestió de personal que potencia la discrecionalitat enfront del mèrit i la capacitat; l'opció per privatitzar serveis públics o l'evolució i destinació de l'Oferta d'Ocupació Pública, són alguns dels elements que s'estudien en aquest document. La distribució territorial de la destrucció d'ocupació destruïda en l'AGE del País Valencià atribueix 358 a la demarcació d'Alacant, 145 a la de Castelló i 619 a la de València.

Amb aquest informe CCOO vol cridar l'atenció sobre el fort impacte negatiu que les retallades pressupostàries han tingut sobre la qualitat dels serveis a què la ciutadania té dret o sobre les condicions de treball de les empleades i empleats públics d'aquesta Administració. També vol posar-se de manifest el que, en la seua opinió, és la decidida aposta del Govern de l'Estat -un dels objectius de les polítiques d'austeritat- per un nou model d'Administració de l'Estat, molt reduïda en el volum del seu personal -els imprescindibles per a funcions de planificació i control- sustentada en el "faça-li-ho vostè mateix" i les privatitzacions, convertint en negoci els serveis públics.

El sindicat ha reclamat als partits polítics que la defensa de l'ocupació pública siga un objectiu polític de primer nivell i ha destacat l'aposta pel desenvolupament de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, en particular en l'Administració General de l'Estat, a través de la seua corresponent Llei de Funció Pública. També és necessària la recuperació dels drets robats que encara falten per restituir: 5% de retallada salarial, el 100% de les retribucions en situació d'incapacitat temporal (IT) o els fons d'acció social, a més de millores en les condicions de treball com el dret a un salari just, a la carrera professional o l'accés a la jubilació parcial, i la defensa de l'ocupació pública.


next