21,4 milions per a beques dels quals 5 milions són per beques salaris per a 2016/17

El nou programa d'ajudes de la Conselleria d’Educació preveu un increment del 27 %
14 juny 2016 01:00h
RedactaVeu / València

La Conselleria destinarà un total de 21.450.000 euros a aquestes ajudes dirigides a beques d'estudis universitaris, beques d'excel·lència acadèmica, beques complementàries del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD), beques Erasmus, les beques de no abandó i les beques salari lligades a la renda. En termes pressupostaris, el programa comptarà amb quasi un 27 % més de fons que l'exercici anterior, en el qual es van destinar 16,9 milions d'euros.

Amb aquest nou programa d'ajudes, el Consell té l'objectiu que cap alumne es quede sense accedir a les universitats públiques valencianes per raons econòmiques.

Igualtat d'oportunitats

El programa de beques de la Generalitat té un marcat caràcter social, que potencia la igualtat d'oportunitats per a cursar estudis universitaris, i els criteris s'han establit pensant en aquelles famílies amb rendes més baixes i aquelles persones que, o estan en l'atur, o han de compatibilitzar treball i estudis universitaris per a fer front al cost de la matrícula.

Es preveu, per primera vegada, el criteri de la igualtat de gènere en les ajudes, de manera que, en cas d'empat en la nota entre dos o més estudiants s'atorgarà l'ajuda al sexe infrarepresentat en la titulació en què estiguen matriculats. L'objectiu és afavorir un equilibri de gènere, tant en la universitat com, posteriorment, en l'accés al món laboral.

Noves ajudes

La principal novetat de la convocatòria 2016-17 són les beques salari lligades a la renda a què es destinaran 5 milions d'euros.

Aquestes ajudes permetran als beneficiaris disposar d'un salari de fins a 600 euros mensuals per curs, i contribuiran a finançar la despesa que genera dur a terme estudis universitaris i impulsar l'economia d'aquelles famílies amb escassos nivells de renda. Tot això, sempre que l'alumnat beneficiat es comprometa a complir el rendiment acadèmic establit en la convocatòria.

Les beques salari lligades a la renda estan dirigides a l'alumnat que inicia per primera vegada els seus estudis universitaris el curs 2016-2017 i les famílies del qual no poden fer front a les despeses derivades dels seus estudis universitaris.

L'objectiu és evitar l'autoexclusió i garantir que els estudiants que inicien els estudis puguen acabar la seua formació universitària amb un salari destinat a formar-se. D'aquesta manera, l'alumnat pot col·laborar amb la seua família i aportar un sou pròxim al salari mínim interprofessional de fins a 600 euros durant els quatre anys de formació, sempre que supere acadèmicament els cursos.

En aquestes ajudes es flexibilitzen els requisits, ja que el llindar de renda que s'estableix per a famílies de quatre membres és de fins a 18.000 euros i la nota mínima exigida és d'un 5. S'estima que els beneficiaris puguen arribar al miler fins a esgotar l'import.

Gir social

Respecte a les beques ja existents en exercicis anteriors, i seguint el gir social en la política d'ajudes, a finals de l'exercici anterior es van convocar les beques de no abandó, amb l'objectiu de compensar l'augment de les taxes a partir de la tercera matrícula i successives i contribuir que l'alumnat amb dificultats econòmiques per a acabar els seus estudis poguera finalitzar-los.

El programa de beques universitàries i d'accés a estudis superiors per al curs 2016-2017, inclou novament aquest tipus d'ajudes, i amplia el nombre màxim de crèdits a cobrir en tercera o successives matrícules, de 18 a 24 crèdits i amb una dotació pressupostària que ascendeix a 150.000 euros.

Erasmus, complementàries, excel·lència i beques d'estudis amb fons de la Generalitat

L'import dedicat a les beques Erasmus augmenta un 100 per cent fins a doblar la quantitat del curs anterior i passarà a ser de 600.000 euros. També s'augmenta la dotació econòmica segons la destinació, en alguns casos fins a un 150 per cent. Així, la dotació passa a ser de 120 euros a 300 euros; de 100 euros a 250 euros; i de 80 euros a 150 euros, depenent del país de destinació. A més, s'augmenta l'import de les ajudes respecte a la duració de l'estada, que arriba fins als nou mesos.

Les beques complementàries del MECD representen la modalitat amb major dotació pressupostària amb 11.300.000 euros. S'exigeix ser becari del Ministeri d'Educació i la quantitat compensa la pujada de taxes dels últims anys fins a aconseguir l'exempció total en primera matrícula, tant per a grau com per a màster.

D'altra banda, les beques d'estudis universitaris, finançades amb fons de la Generalitat tenen consignat un import de 3.000.000 euros i, com a novetat, es rebaixa a 5 la nota mínima i es flexibilitza el criteri de renda que passa a ser d'un 12 per cent, més ampli que el del Ministeri d'Educació. Subsidiàriament, s'incorpora l'exempció de taxes per a segona matrícula, és a dir, si del pressupost assignat sobren fons, aquests es destinaran a finançar la segona matrícula.

Finalment, les beques d'excel·lència acadèmica incorporen diverses novetats, ja que incrementen la seua dotació pressupostària, d'un pressupost de 650.000 euros en 2015 a una dotació d'1.000.000 euros en 2016. Així mateix, aquest import anirà destinat que l'alumnat amb millor expedient de cada promoció a les universitats públiques valencianes i centres públics adscrits a aquestes, així com l'alumnat amb millor expedient a centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana puga millorar la seua formació, i finançar el pagament de matrícula en un curs de formació o màster, afí als estudis realitzats per l'alumnat, impartit en institucions oficials públiques o privades, estatals o internacionals.

L'ajuda màxima serà de 3.000 euros i, per primera vegada, s'obri la possibilitat que l'ajuda cobrisca la formació a centres privats i internacionals. 
next