PxL destaca la relació entre el coneixement i ús de la llengua i l’ocupació

Les dades de l'enquesta Coneixement i ús social del valencià 2015, 'demostren que saber la llengua pròpia ofereix més oportunitats laborals'
23 juny 2016 01:00h
RedactaVeu / Castelló de la Plana
 
Arran dels resultats oferits per la Conselleria d’Educació i Cultura en l’enquesta Coneixement i ús social del valencià 2015, prèviament a haver analitzat les xifres, des de la Plataforma per la llengua, a través del seu portaveu Manuel Carceller, consideren que “l'enquesta demostra que saber valencià dóna majors oportunitats en el món laboral i facilita trobar treball, especialment als que busquen la primera ocupació”, segons es desprèn de l’apartat Coneixement del valencià per situació laboral.
 
Segons les dades, el 64,2% dels joves que busquen la seua primera feina saben parlen el valencià perfectament o bastant bé. A més, el saben escriure en les mateixes condicions el 57% i el saben llegir amb plena competència o bastant bé prop del 70%. En canvi, entre els aturats laborals que no cobren cap subsidi, només el 29% sap parlar perfectament valencià, el 25'9% el llig bé i el 17'1% l'escriu amb competència.
 
Davant aquestes dades, afirma la PxL que “l’enquesta desmenteix les declaracions que va fer la líder de Ciutadans al País Valencià, Carolina Punset, quan afirmava que: ‘el valencià no serveix per a trobar feina’”. Segons explica el portaveu de la Plataforma per la Llengua, “eixes declaracions de la Punset eren totalment interessades, falses i allunyades de la realitat econòmica valenciana”.
 
 
En l’enquesta es pot veure una relació directa entre els coneixements de valencià i la situació laboral dels enquestats. Segons les dades publicades, els grups amb ocupacions més estables presenten els percentatges més alts de coneixement del valencià: un 55% dels empresaris el sap parlar perfectament o bastant bé, així com un 55,5% dels autònoms i un 53,6% dels assalariats amb contracte indefinit, tots tres grups per damunt de la mitjana valenciana del 50,9%. En el grup d’assalariats temporals i els aturats, es pot veure com les proporcions de persones que parlen perfectament o bastant bé el valencià se situen per sota de la mitjana valenciana.
 
Si observem l’habilitat d’escriure, també podem observar que els enquestats que tenen feina tenen majors proporcions de competència escrita en valencià: 
 
 
Per a Manuel Carceller, “les dades de l'enquesta demostren que els universitaris i la gent amb estudis mitjans i superiors són els qui valoren més el coneixement del valencià per al seu futur laboral”. El portaveu considera que “la capacitació en valencià és un bé per a totes les persones que viuen a la nostra terra i ha de ser una prioritat tant en les zones valencianoparlants, com en les zones de llengua pròpia castellana”. En aquest sentit, Carceller ha insistit en “la necessitat que s'apliquen mesures per garantir l'ensenyament del valencià al Baix Segura i a la resta de comarques castellanoparlants, per donar suport a la petició de la plataforma educativa El Sud trenca el silenci, que agrupa el professorat de valencià de la comarca del Baix Segura”.
 
“A banda de les oportunitats laborals que té el coneixement del valencià, el seu ús social suposa l’obertura de portes en molt altres àmbits, com el de l’administració i el de la cultura. També és positiu que tres quartes part de la població major de 15 anys assegure que entén bé o perfectament el valencià i que el 85% dels valencians valoren que s’hauria d’usar igual o més”. Per això, la Plataforma per la Llengua considera que “ara és un bon moment per avançar cap a la plena normalització de la llengua pròpia en tots els àmbits de la societat valenciana”, conclouen. 
next