La Conselleria licita el pla per avaluar l’impacte del #FesCultura

El pla formularà els objectius operatius per al període 2017-2018 i les accions anuals per a la seua consecució i definirà els instruments i els recursos assignats.
23 juny 2016 01:00h
RedactaVeu / València

Així ho va anunciar el Conseller Marzà, “el Fes Cultura podrà ser avaluat”. La vicepresidenta, Mónica Oltra, en el seu torn de paraula, també va voler posar en vàlua aquesta iniciativa. Aleshores fou quan va enunciar el titular: “Passem de l’ocurrència en la cultura a l’estratègia cultural".

Hui, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat, al DOCV, la licitació del Pla Operatiu de la Política Cultural (POPC). Es tracta de l'instrument de gestió que s'ocuparà de concretar les línies d'actuació anunciades en el marc de #FesCultura, el Pla Estratègic Cultural Valencià, dissenyat a partir d'un estudi de l'Àrea d'Investigació en Economia de la Cultura de la Universitat de València, mitjançant el primer procés participatiu obert a la ciutadania, realitzat a tot Europa.


Mónica Oltra en la presentació del #FesCultura.

El pla, que ix aquest dijous a licitació, té un caràcter bianual i inclou els anys 2017 i 2018. El document de planificació formularà els objectius operatius per a aquest període i les accions anuals per a la seua consecució. A més, definirà els instruments i els recursos assignats per a dur-los a terme, sempre d'acord amb el marc pressupostari de la Generalitat Valenciana.

També ha d'incloure un sistema integral d'indicadors d'avaluació de la Política Cultural i el disseny d'un model de seguiment i avaluació. La finalitat d'aquestes eines és que es puga comprovar, de manera transparent i objectiva, la consecució dels objectius marcats.

Entre les propostes que ha de contindre, està la contextualització de les actuacions a partir d'altres experiències prèvies de gestió cultural en l'àmbit valencià i estatal, així com una descripció de les experiències més innovadores i eficaces desenvolupades en el marc europeu. La dimensió econòmica dels sectors culturals i creatius valencians (evolució de l'oferta i la demanda, relacions amb la resta de l'estat, etc.) és un altre dels punts previs que ha de contindre el Pla Operatiu de Política Cultural.

A partir de la concreció de la realitat sobre la qual es pretén actuar, el pla també ha de presentar propostes que puguen tindre un impacte real sobre determinats aspectes de la política cultural, com ara: la coordinació institucional, la perspectiva de gènere, la relació entre el sector cultural i la resta del sistema productiu valencià, les sinergies que es poden establir amb l'educació i l'excel·lència i qualitat en l'execució de la política cultural.


 
next