La Comissió Europea investiga Google en matèria de publicitat

La Comissió avança en la investigació sobre les pràctiques de Google en matèria de publicitat i comparació de preus que suposadament vulneren la norma
24 juliol 2016 01:00h
Google haurà d'esborrar de les seues llistes de resultats les informacions dels ciutadans que els ho demanen expressament.

Per Comissió Europea / AMIC.

La Comissió ha enviat dos plecs de càrrecs a Google i, en un plec complementari, ha refermat la seva conclusió preliminar de que Google ha abusat de la seva posició dominant pel fet d'afavorir de manera sistemàtica el seu servei de comparació de preus en les seves pàgines de resultats de cerca.

De manera independent, la Comissió també ha informat a Google, a través d'un plec de càrrecs, del seu dictamen provisional que conclou que l'empresa ha abusat de la seva posició dominant pel fet de limitar de manera artificial la possibilitat que pàgines web de tercers mostrin anuncis de cerca dels competidors de Google.
 
La comissària de Competència, Margrethe Vestager, ha declarat: «Google ha ofert molts productes innovadors que han estat fonamentals a les nostres vides, però això no li dóna el dret de negar a d'altres empreses l'oportunitat de competir i innovar. Avui hem refermat el nostre argument que Google ha atorgat preferència de manera indeguda al seu propi servei de comparació de preus a les seves pàgines de recerca general de resultats, la qual cosa significa que els consumidors podien trobar-se amb que no veien els resultats més pertinents a les seves cerques. També ens genera reserves el fet que Google hagi posat obstacles a la competència en limitar la capacitat dels seus competidors per mostrar anuncis de cerca en llocs web de tercers, la qual cosa suprimeix el marge de tria dels consumidors i la innovació.

Ara Google té l'oportunitat de donar resposta a les reserves que expressem. Estudiaré els seus arguments amb atenció abans de decidir quin curs donar a ambdós casos, però si les nostres investigacions arriben a la conclusió que Google ha infringit les normes de la UE en matèria de competència, la Comissió té l'obligació de protegir els consumidors europeus i de preservar la competència lleial als mercats d'Europa ».

El plec de càrrecs complementari sobre la comparació de preus arriba després d'un plec de càrrecs sobre aquest mateix assumpte expedit l'abril de 2015.  Tots dos plecs de càrrecs es remeten a Google i a la seva societat matriu, Alphabet. L'enviament d'un plec de càrrecs no prejutja el resultat de la investigació. 
 
 
Comparació de preus

Arran del plec de càrrecs d' abril de 2015 i de la resposta de Google de setembre de 2015, la Comissió ha realitzat noves investigacions. El plec de càrrecs suplementari d'avui exposa una àmplia varietat de dades i proves addicionals que reforcen la conclusió preliminar de la Comissió que Google ha abusat de la seva posició dominant pel fet d'afavorir de manera sistemàtica el seu propi servei de comparació de preus en els resultats de cerca general. Les noves proves es refereixen, entre d'altres, a la forma en què Google atorga preferència al seu propi  servei de comparació de preus davant els dels competidors. A la Comissió li preocupa el fet que els usuaris no vegin necessàriament els resultats més pertinents en la resposta a les seves cerques, la qual cosa va en detriment dels consumidors i ofega la innovació.

A més, la Comissió ha examinat detingudament l'argument de Google que afirmava que els serveis de comparació de preus no s'han de considerar de manera aïllada, sinó juntament amb els serveis oferts per les plataformes de venda, com ara Amazon i eBay. La Comissió segueix pensant que els serveis de comparació de preus i les plataformes de venda pertanyen a mercats diferents. En qualsevol cas, el plec de càrrecs complementari d'avui conclou que, tot i que les plataformes de venda formin part del mercat afectat per les  pràctiques de Google, els serveis de comparació de preu constitueixen una part important d'aquest mercat i que el comportament de Google ha debilitat o fins i tot marginat la competència dels seus rivals més propers.

Mitjançant l'enviament d'un plec de càrrecs complementari, la Comissió ha refermat la seva conclusió preliminar, a l'hora que preserva el dret de defensa de Google i li dóna l'oportunitat de respondre oficialment a les proves addicionals. Google i Alphabet disposen de vuit setmanes per respondre al plec de càrrecs complementari. 
 
AdSense


La Comissió també ha enviat a Google un plec de càrrecs sobre les restriccions aplicades per aquesta empresa a la capacitat de determinats llocs web de tercers per mostrar anuncis de cerca dels competidors de Google.
 

El dictamen preliminar de la Comissió exposat al plec de càrrecs d'avui és que aquests pràctiques han permès a Google preservar la seva posició dominant en la publicitat dels motors de cerca en línia. Així ha evitat que els seus competidors actuals i potencials, inclosos d'altres proveïdors de motors de cerca i plataformes de publicitat en línia, accedeixin a aquest sector comercial important i hi prosperin.

Google no només mostra directament anuncis de cerca al seu lloc de cerca, sinó que també ho fa, a través de la seva plataforma AdSense for Search (intermediació de publicitat de cerca), com a intermediari en llocs web de tercers, com ara minoristes de comerç electrònic, operadors de telecomunicacions i diaris. Els llocs web ofereixen una casella de cerca que permet als usuaris buscar informació. Cada cop que un usuari comença una cerca en un lloc de tercers, se li mostren anuncis de cerca, a més dels resultats de la cerca en qüestió. Si l'usuari clica en un d'aquests anuncis, tant Google com el tercer cobren una comissió.

La Comissió Europea considera en aquesta fase que Google gaudeix d'una posició dominant al mercat d'intermediació de publicitat de cerca a l'Espai Econòmic Europeu (EEE), amb una quota de mercat del voltant del  80 % els darrers deu anys. Una gran part dels ingressos de Google derivats d'aquesta mena d'intermediació de publicitat procedeix d'acords amb un nombre limitat de tercers, els anomenats "socis directes". A la Comissió li preocupa el fet que, amb aquests acords amb socis directes, Google hagi pogut infringir les normes de competència de la UE per la imposició dels següents requeriments:
 
-Exlusivitat: s'obliga als tercers a no obtenir anuncis de cerca dels competidors de Google

-Visualització preferent d'un nombre mínim d'anuncis de cerca de Google: s'exigeix als tercers que tinguin un nombre mínim d'anuncis de cerca de Google i reservin l'espai més important de les seves pàgines de resultats de cerques als anuncis de cerca de Google. A més, els anuncis de cerca de competidors no es poden mostrar per sobre o prop dels de Google.

Dret a autoritzar anuncis de la competència: s'obliga als tercers a obtenir l'autorització de Google abans d'introduir qualsevol canvi en la visualització dels anuncis de cerca de la competència.
 
De manera preliminar, la Comissió creu que, des de fa deu anys, aquestes pràctiques obstaculitzen la competència en aquest mercat important des del punt de vista comercial. El plec de càrrecs considera problemàtica la pràctica d'exclusivitat a partir de 2006, que s'ha anat substituint gradualment des de 2009 en la majoria dels contractes per l'exigència de visualització preferent o d'anuncis mínims, així com pel dret de Google a autoritzar els anuncis de la competència. A la Comissió li preocupa que aquestes pràctiques hagin reduït artificialment el marge d'elecció i suprimit la innovació al mercat durant tot el període. També han limitat les oportunitats dels competidors de Google en aquest mercat important des del punt de vista comercial i, per tant, la capacitat dels llocs web de tercers d'invertir per oferir als consumidors marges de tria i serveis innovadors.

La Comissió pren nota del fet que, en el marc del seu procediment de defensa de la competència, Google ha decidit fa poc modificar les condicions dels seus contractes AdSense amb els seus socis directes per donar-los més llibertat a l'hora de mostrar anuncis de cerca de la competència. La Comissió observarà de prop aquesta canvis en les pràctiques de Google per tal d'avaluar la seva incidència al mercat.

Google i Alphabet disposen de deu setmanes per respondre al plec de càrrecs complementari.


 
next