El Consell congela les taxes universitàries per al pròxim curs

Des del curs 2015-2016, s'han augmentat en un 40% els pressupostos per a beques universitàries i s'han creat altres noves, com ara la Beca Salari, única a l'Estat espanyol
4 agost 2016 01:00h
RedactaVeu / València

L'import de les tarifes per a la realització d'estudis conduents a títols propis de les universitats serà fixat pel Consell Social de cada universitat, de la mateixa manera que l'import dels preus per la prestació de serveis no acadèmics per part de la universitat o per l'ús o cessió d'instal·lacions universitàries.

Així mateix, es beneficiarà d'exempcions i de bonificacions l'alumnat que reba beques i altres ajudes a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat o de la Generalitat; els que obtinguen matrícula d'honor o premi extraordinari de Batxillerat; els que siguen membres de famílies nombroses o monoparentals; els que hagen sigut víctimes de bandes armades o d’elements terroristes o que en siguen familiars; les víctimes de violència de gènere o els fills de víctimes de violència de gènere menors de 25 anys, i els alumnes que tinguen reconeguda una discapacitat igual o superior al 33 per cent.

L'import de les taxes aplicables als estudiants estrangers serà el mateix que l'aplicat per als estudiants de nacionalitat espanyola.

Així mateix, en l'últim Consell Valencià d'Universitats, celebrat el 12 de juliol de 2016, es va consensuar amb les universitats valencianes mantenir les taxes universitàries per al pròxim curs,

Rebaixar les taxes, una qüestió lligada al finançament just

Des de la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport, es treballa per a rebaixar, en un futur, les taxes universitàries, tot i que des de la Generalitat posen l'accent que "aquest tema està intrínsecament relacionat amb un finançament just per part de l'Estat a la nostra autonomia".

A més, el Consell aspira a augmentar, durant les pròxims cursos, els pressupostos destinats a beques universitàries i a estudiar possibilitats de crear noves beques.

Beques salari de 600 euros
 
Des del curs 2015-2016, s'han augmentat en un 40 per cent els pressupostos per a beques universitàries i s'han creat altres noves, com ara la Beca Salari, única a l'Estat espanyol. La Beca Salari és per a l'alumnat que iniciarà per primera vegada els seus estudis universitaris el curs 2016-2017. Són alumnes provinents de famílies que no poden fer front a les despeses derivades dels seus estudis universitaris.

L'objectiu és evitar l’autoexclusió i garantir que els estudiants que inicien els estudis puguen acabar la seua formació universitària amb un salari destinat a formar-se. D'aquesta manera, l'alumnat pot col·laborar amb la seua família aportant un sou pròxim al salari mínim interprofessional de fins a 600 euros durant els quatre anys de formació, sempre que superen acadèmicament els cursos.
 

En aquestes ajudes, es flexibilitzen els requisits, ja que el llindar de renda que s'estableix per a famílies de quatre membres és de fins a 18.000 € i la nota mínima exigida, tant per a accedir com per a renovar, és d'un 5.

Per a aquestes beques, hi ha consignats cinc milions d'euros i s'estima que els beneficiaris poden arribar al miler fins a esgotar l'import. A més, la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport ha creat una nova beca de no abandó, que es va aplicar el curs 2015-2016 i que ha millorat les existents.


 
next