Oliva aposta per una estació i traçat del Tren de la Costa dins del nucli urbà

L’Ajuntament d’Oliva ha aprovat, per unanimitat, les al·legacions a l’Estudi de la Connexió Ferroviària Alacant-València. Opta per una estació ferroviària urbana “per ser la millor des del punt de vista de la mobilitat i la de menor impacte ambiental”
9 agost 2016 01:00h
RedactaVeu / Oliva

“Per ser la millor des del punt de vista de la mobilitat, la de menor impacte ambiental, l’única compatible amb el planejament urbanístic del municipi i perquè suposa una reducció considerable de la durada del trajecte al seu pas per Oliva”.

Aquestes són les principals raons per les quals l’Ajuntament d’Oliva ha aprovat, aquest passat dimarts, per unanimitat i en sessió urgent i extraordinària, la proposta d’al·legacions a l’Estudi Informatiu de la Connexió Ferroviària entre València i Alacant –Tren de la Costa– en la qual acorda sol·licitar al Ministeri de Foment l’execució de la denominada alternativa 2A, és a dir, la que contempla el traçat i l’estació per dins del casc urbà.

En l’Estudi Informatiu es plantegen dos solucions de traçat al seu pas pel terme municipal d’Oliva. En primer lloc, l’alternativa 2A, que preveu l’estació dins del casc urbà, al Parc de l’Estació i, en conseqüència, el traçat soterrat per dins del casc urbà.

La denominada alternativa 2B, en canvi, preveu l’estació fora del casc urbà, a l’altura del Camí Pont de Bolo, on hui en dia està la Subestació Elèctrica d’Iberdrola i, conseqüentment, amb traçat extern.

Menor cost econòmic i més demanda i major impacte social

Segons l’Ajuntament, el factor principal per a la millor puntuació de l’Alternativa 2B ha estat “el menor cost econòmic i el fet que en la resta d’objectius és superior a l’Alternativa 2A”. En aquest sentit, apunta: “Efectivament, comptar amb una estació dins del casc urbà d’Oliva i poder accedir a peu al servei de transport de rodalies tindrà efectes positius sobre la demanda, sobre la millora de la mobilitat local i intercomarcal i un impacte social positiu”.
 

Així mateix, l’Ajuntament d’Oliva insta el Ministeri de Foment a la redacció del projecte constructiu de la Fase 1 (Gandia-Oliva) i a la seua execució, “per donar compliment a allò establert en les conclusions de l’Estudi Informatiu, en el qual s’indica que la connexió entre Gandia i Oliva estarà en servei el 2017”.

Segons l’Ajuntament d’Oliva, l’Estudi Informatiu “ha de prioritzar la necessitat social i de servei públic de la connexió ferroviària sobre els paràmetres exclusivament financers”, de manera que s’explicite clarament que la finalitat principal del Tren de la Costa és la de servir els interessos dels ciutadans, tot garantint a la població d’Oliva el servei de transport públic amb la resta de municipis del seu entorn, mitjançant un servei de Rodalies, sense perjudici de la possibilitat d’altres tipus de serveis de transport ferroviaris.

El tren de la Costa, i més concretament les fases 1 i 2 que connecten Gandia-Oliva-Dénia, és un element clau per al futur desenvolupament d’Oliva i dels municipis veïns “perquè suposa un gran impuls a nivell econòmic i social i promou el turisme, el comerç, la mobilitat sostenible de les persones, la cultura i el patrimoni”, conclou la nota municipal.

Document annex proposta de resolució. 

Descargas

next