València vol impulsar el patrimoni rural de l’horta

14 agost 2016 01:00h

Xavier Pérez / València.

La Regidoria d’Horta i Pobles de València està planificant, a través de la Fundació Assut, com gestionar el nombrós patrimoni rural que hi ha a l’Horta de València i que està localitzat en sòl no urbanitzable.

El primer pas que està realitzant la Regidoria és “fer un registre dels recursos culturals existents mitjançant la realització de fitxes detallades amb el seu nombre d'identificació corresponent, una descripció i la ubicació del bé objecte d'estudi i protecció”, ha explicat la regidora d’Horta Consol Castillo.

A més, també s’afegirà una valoració històrico-cultural més precisa per a donar una informació actualitzada de l'estat de conservació, localització i titularitat de tots els recursos inventariats. El treball s’està desenvolupant amb la implicació i coordinació del Servei de Patrimoni de l’Ajuntament de València.

Però el pla va més enllà de crear un inventari de tots els recursos “que ja de per si és una novetat i es tracta d’una operació que el Partit Popular, en 24 anys de govern, no va tindre temps de realitzar. L’inventari no és més que el primer pas d’aquesta planificació que demostra que ara, per fi, l’Ajuntament de València cuida i protegeix i mira de cara el cinturó verd que la rodeja, la seua horta”, ha dit Castillo.

Així, la regidoria d’Horta està estudiant i valorant experiències i models de gestió del patrimoni posats en pràctica en altres espais i escenaris pareguts. “El projecte pretén donar a conèixer i valorar models de gestió duts a terme en àmbits territorials afins o en espais on s'identifiquen conflictes o processos similars, especialment els que guarden relació amb la integració d'usos en hortes periurbanes o zones agrícoles pròximes a grans ciutats. El propòsit és conèixer altres iniciatives i formes de gestió posades ja en pràctica, valorar els seus èxits i febleses i avaluar les oportunitats que pot oferir la seua implementació en el context de València”, ha dit Castillo.

La clau està en desenvolupar en aquest béns usos alternatius i complementaris amb l'activitat agrícola. Conèixer i identificar les activitats alternatives que poden exercir els agricultors per a millorar les seues rendes i possibilitar, amb açò, una millora del teixit socioeconòmic i productiu de l'espai agrícola de l'Horta, posant especial atenció als usos públics dels espais.

En definitiva, explorar les noves activitats econòmiques lligades al turisme, l'educació i l'oci, entre d’altres, que poden ser una oportunitat per a complementar les rendes agràries sempre que puguen desenvolupar-se juntament amb l'activitat agrícola. És a dir, que no es deixaran d'estudiar els diferents factors limitants, conflictes i amenaces que aquestes activitats poden generar a l'activitat agrícola, que serà la que prevalga sempre per damunt de la resta de factors.
 

 
next