Per què es crema la Serra? (i 2)

En les pròximes dècades, el problema dels incendis forestals es mantindrà o s’agreujarà si no es canvia la dinàmica actual, és a dir, les masses forestals sense gestionar que cada vegada tenen més continuïtat i quantitat de combustible; els dispositius potents d’extinció però que es posen al límit de la seua capacitat en els grans incendis amb gran risc per a tots els intervinents i els habitants de la zona afectada, i un escenari de canvi climàtic amb unes condicions cada vegada més extremes.
14 agost 2016 01:00h
*Guillem Nebot / València

Les zones forestals són un banc de recursos. La seua bona conservació produeix molts beneficis, tant per a la població de la zona com a escala global, i permeten obtenir gran quantitat de béns directes i indirectes.

Estem parlant del manteniment de la fertilitat dels sòls i el control de l’erosió, l’increment dels recursos hídrics, la millora de les condicions climàtiques de l’entorn, l’increment de la biodiversitat, la depuració de l’aire i el magatzem de CO2 per la mitigació de les causes del canvi climàtic.

També parlem del valor paisatgístic i recreatiu i d’una font d’atracció de visitants, naturalística, esportiva, i de l’obtenció de productes del bosc com suro, llenya, fusta, biomassa, aigua, resina, fruits silvestres, mel, caça…

Tot això ha de fer replantejar que els recursos destinats al bosc no s’han de veure com una despesa sinó com una inversió, no només per a evitar incendis, sinó perque el retorn obtingut de les zones forestals siga cada vegada major.


Sureres. Foto: Carlos Laullón.

Gestió i actuacions sobre el territori

Possibles actuacions per reduir la problemàtica d’incendis forestals:
  • Gestionar el territori per a tractar els incendis forestals com un problema global, integrant la prevenció, extinció i usos de les mases forestals.
  • Estudiar les tipologies de focs que afecten cada territori i dissenyar estratègies de prevenció i extinció eficients.
  • Incentivar totes aquelles activitats d’explotació forestal sostenible que generen llocs de treball, fixen la població al territori i permeten la gestió d’una major superfície forestal.
  • Crear iniciatives per a actuar sobre la propietat forestal, molt fragmentada i fonamentalment en mans privades.
  • Incrementar la identificació de la ciutadania amb el territori.
  • Conscienciar la població sobre la realitat actual de les masses forestals, el problema dels incendis forestals i sobre bones pràctiques i ús adequat dels recursos.
  • Adoptar noves eines de gestió, com ara les cremes controlades, amb l’objectiu d’obtenir masses de boscos adults amb menor quantitat de sotabosc i més resistents per a suportar el pas dels incendis sense veure’s afectades i que dificulten la seua propagació del foc.

Senda a la Serra Espadà. Foto: Carlos Laullón. 
 
Escenaris de futur i conviure amb el foc

En les pròximes dècades, el problema dels incendis forestals es mantindrà o s’agreujarà si no es canvia la dinàmica actual, és a dir, les masses forestals sense gestionar que cada vegada tenen més continuïtat i quantitat de combustible; els dispositius potents d’extinció però que es posen al límit de la seua capacitat en els grans incendis amb gran risc per a tots els intervinents i els habitants de la zona afectada, i un escenari de canvi climàtic amb unes condicions cada vegada més extremes.

Adoptant canvis que posen, de nou, en valor les zones forestals, es poden fer aprofitaments rentables i sostenibles, es pot extraure més quantitat de biomassa, es pot fixar la població al territori i es pot millorar l’eficiència de la prevenció i extinció es pot avançar cap a un escenari on el foc passe de ser un problema molt greu i una amenaça i s’evolucione a un escenari on el foc passe a ser un factor ecològic més i, en lloc d’extinció total, s’apague el foc que supose una amenaça per a les zones forestals, les persones i els béns. Però que, en canvi, es deixen propagar aquells petits incendis que es produeixen en condicions favorables, cremen en baixa intensitat i que ajuden al manteniment dels boscos més nets i sans.

Per tot això caldran canvis importants i un llarg període de temps al ritme d’evolució de les masses forestals.

*Guillem Nebot és enginyer forestal i bomber
 

 
next