FE CCOO PV demana ‘més implicació’ d'Educació per garantir els drets lingüístics de l’alumnat

La Federació d’Ensenyament del sindicat CCOO PV considera un “avanç enriquidor” l’aspecte multilingüe i multicultural de la proposta realitzada per l’Administració Educativa.
22 setembre 2016 01:00h
RedactaVeu / València

La Federació d’Ensenyament de CCOO PV ha valorat aquest dijous en un comunicat que “aquest tipus de normativa –en referència a l’esborrany del decret plurilingüisme presentat aquesta setmana per la Conselleria d’Educació- s’ha de basar en un consens ampli de la ciutadania si realment s’ha d’assolir una promoció i defensa del valencià real i efectiva”.

En aquest sentit, FE CCOO PV apunta que ha aconseguit que l’Administració Educativa allargue el termini de negociació del model lingüístic i fa una crida a la comunitat educativa “per a un esforç participatiu en l’anàlisi, crítica i elaboració de propostes per a l’esborrany plantejat”.

Avanços” de la proposta de la Conselleria

“Deixant de banda els aspectes tècnics” -que seran objecte de treball posterior i valoració a les properes reunions-, FE CCOO PV assegura que veu com a “avanços a nivell general” els següents aspectes de la proposta:

- Canviar l’enfocament del model a una preocupació en l’eficàcia per assolir competències lingüístiques en lloc d’una lluita pel pes relatiu de cada llengua vehicular.
- Garanteix la universalitat pel que fa a la distribució geogràfica i a la titularitat dels centres del model.
- Proposa un model multicultural i multilingüe en el qual la diversitat lingüística és una riquesa.

Pel que fa a les crítiques de més abast en la definició del model, CCOO PV expressa les següents valoracions:

- La millora en la qualitat educativa del model lingüístic en cada centre es fia a la competència entre centres per millorar i es deixa de banda la coordinació a l’àmbit del CEM i també l’obligació de l’Administració Educativa de garantir els drets lingüístics i educatius de l’alumnat més enllà dels interessos diferents de cada centre.
- No apareix cap referència a la riquesa cultural o lingüística que aporten altres variants de la nostra llengua parlades en altres entorns geogràfics que comparteixen sistema lingüístic.
-  L’horitzó del model hauria de ser la immersió lingüística en valencià i per tant l’objectiu de la norma garantir el màxim nombre d’hores possibles en la llengua pròpia. En aquest aspecte, es queda curta.
- Hi ha massa rigidesa en la definició de quines àrees han de ser impartides en quines llengües.
- Hi ha un excés de nivells i subnivells que no veiem necessaris ni efectius educativament.
- No promou suficientment i en detall la promoció del valencià en nivells educatius no obligatoris.
- El model d’avaluació no és coherent en tota la proposta i no és suficientment participada ni global.
- El calendari d’aplicació és massa lent i no contempla l’obligació de millorar la seua qualitat educativa de cada centre.

En resum, i sempre segons FE CCOO PV, “un model que parteix de principis educatius i socials compartits per la comunitat educativa i dels supòsits de preservar i promocionar la riquesa lingüística; però que pot arribar a ser ineficaç per abandonament de la necessària implicació de l’Administració perquè els centres avancen cap a la garantia que l’alumnat assolirà les plenes competències en les dues llengües cooficials del País Valencià”.

next