El Govern valencià blinda l'Horta de València

Amb l'aprovació de l'avantprojecte de Llei de l'Horta de València es protegirà i recuperarà aquest espai
23 setembre 2016 01:00h
RedactaVeu / EP / València

El Consell ha aprovat l'avantprojecte de Llei de l'Horta de València, que té com a objectius principals la preservació, conservació activa i recuperació de l'horta com un espai estratègic, emblemàtic i identitari per a tots els valencians. Aquesta nova norma actuarà com un “cinturó verd”, ja que permetrà limitar el creixement urbanístic i impedirà que es facen noves reclassificacions del sòl que afecten a la infraestructura verda de l'horta. A més a més, representa una aposta per la “cessió de l'ús del sol” per part de propietaris que no vulguen treballar les seues terres a persones que sí estiguen interessades i no tinguen terreny.

El text indica que l'Horta constitueix un dels paisatges agraris més valuosos i singulars del món i que es troba amenaçada de desaparició per la pressió de l'activitat urbanística, les infraestructures de mobilitat i l'abandonament de l'activitat agrària. 

Tal com recorden al comunicat emès per la Generalitat Valenciana, la pressió urbanística ha transformat en sòl urbà més d'un 30% de l'horta en els últims 25 anys i l'abandonament de les terres arriba a percentatges pròxims al 20% de l'horta històrica.

Per açò, aquesta Llei pretén arreplegar l'esperit del dictamen de l'any 2000 del Consell Valencià de Cultura sobre la conservació de l'Horta i de la Iniciativa Legislativa Popular que va suscitar gran consens en 2004. L'esperit d’aquesta és configurar un espai viu i sostenible des de la triple dimensió econòmica, ambiental i social.
 

L'Horta de València.

Amb aquest avantprojecte es blinden 1.600 noves hectàrees d'horta, que se sumen a les 10.000 ja protegides, pel que finalment el terreny protegit puja a les 11.600 hectàrees.

Recuperació de l'horta degradada i abandonada

La Llei pretén recuperar els espais d'horta degradats, permetre la rehabilitació d'edificacions en mal estat i establir uns mínims creixements de vora urbana per millorar la integració amb la ciutat. També preveu regular els instruments d'intervenció sobre els sòls agrícoles abandonats per facilitar el seu cultiu a través de la mediació entre propietaris i agricultors que vulguen cultivar-los.

La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha explicat, respecte a la cessió de l'ús del sòl, que es tracta d'un instrument que aposta per la mediació, per posar en contacte persones que no tenen terreny i volen cultivar amb aquelles que disposen de terres però no volen treballar-les amb l'objectiu d'“evitar, per damunt de tot, que el sòl estiga abandonat”.

S'acaben les reclassificacions del sòl

La Llei determina els usos i activitats permeses a l'Horta i una de les restriccions més destacades és la de no permetre noves reclassificacions de sòl que afecten la infraestructura verda de l'Horta. També limitarà els creixements urbanístics dels municipis.
 

L'Horta de Xirivella.

L'ús predominant serà l'agrari, tot i que es permetrà, de manera sostenible, la implantació d'usos complementaris per a la seua dinamització econòmica, com xicotets restaurants o instal·lacions de turisme rural. Però aquestes infraestructures hauran de respectar les característiques específiques de l'Horta com el pas de persones i fauna.

Instruments d'ordenació

Per a açò, la Llei, que es desenvolupa en 47 articles enquadrats en vuit capítols, una disposició addicional, dues transitòries i dos finals, dotarà de tres instruments d'ordenació i gestió que hauran de donar compliment a aquests objectius. Açò es farà a través de l'aprovació del Pla d'Acció Territorial, que ja està en exposició pública, i un Ens Gestor de l'Horta, així com amb un Pla de Gestió del Desenvolupament Agrari.

Pel que fa a l'Ens Gestor, estarà format per la Generalitat, la Diputació de València, ajuntaments de l'Horta, el Tribunal de les Aigües, la Reial Séquia de Montcada i representants d'associacions agràries i conservacionistes per fomentar l'activitat agrària i garantir una horta viva i productiva.
 

L'Horta de València. Foto: GVA.

L’Ens gestionarà els fons destinats als agricultors, la creació de marques de qualitat dels productes agrícoles, el disseny de xarxes de comercialització dels productes, la visualització de l'horta i la sensibilització ciutadana.

Període d'audiència ciutadana

Una vegada que el Consell ha pres en consideració l'avantprojecte de la Llei, el pròxim pas és sotmetre'l al Pla de Participació i Consulta Pública, per la qual cosa s'obrirà un període d'audiència ciutadana a través de la pàgina web de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori durant un termini d'un mes.

La Veu
 
Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.
next