Xifres alarmants: el 58% dels artistes aturats i el 88% de l’audiovisual en la pobresa

La xifra positiva la dóna el percentatge de joves menors de 18 que troben la primera feina (un 41%)
5 octubre 2016 01:00h
RedactaVeu / València

L’Informe sociolaboral sobre el col·lectiu d’actors i ballarins de l’estat, elaborat per la fundació AISGE és demolidor respecte als artistes valencians. El 58% dels artistes no tenen feina de la seua professió, una xifra situada deu punts per damunt de la registrada en els còmputs estatals. Un percentatge que es dispara en el sector audiovisual, on s’eleva fins al 75%. La desocupació professional és del 56% per als actors de teatre, un 29% entre els ballarins i un 27% entre els dobladors, segons afirma l’informe susdit, elaborat a partir d’un treball sociològic desenvolupat durant els primer 7 mesos de 2016.

De les 3.282 enquestes, 138 es feren al País Valencià, i segons l’AISGE, la “fiabilitat dels diagnòstics és molt elevada i supera a altres fets”, per aquesta fundació, en 2014 i 2012.

L’informe afirma que “la incertesa laboral” fa que els professionals busquen ocupacions complementàries per arribar a final de mes, fins al 44% ho fan i una quarta part troba alguna feina “més o menys propera a la seua professió”. Però, “la immensa majoria, quasi les tres quartes parts, han de fer treballs d’una altra naturalesa, sense connexió amb el món de les arts”.

L’atur en sentit estricte es queda en el 29% en el cas dels artistes audiovisuals i teatrals, davant el 20% dels dobladors i el 14% dels ballarins.

Ajudes econòmiques “insuficients”

L’informe també conclou afirmant que “les ajudes, públiques o privades, per pal·liar les situacions dels artistes més desfavorits són clarament insuficients”. El 65% dels aturats no perceben cap tipus de prestació. El 13% dels qui treballen ho fan “sense contracte”, que en el cas dels actors de teatre puja fins a un 17%.

D’altra banda, el 34% dels artistes cobren “per sota del salari de conveni” i en el cas dels dobladors, cobren per sota el 42%. Afirmen que “allò habitual és que els artistes valencians cobren el mínim de conveni, ja que així ho fan el 47%. El 19% rep una remuneració per damunt del conveni, i els ballarins, el 25% cobra retribucions superiors al conveni mínim.

La línia de la pobresa

“Si ens circumscrivim solament als ingressos obtinguts per l'exercici de la professió artística, resulta que el 70% dels artistes se situen per sota de la línia de la pobresa”, afirmen, contrastant amb el 58% de Catalunya i el 68% de Madrid. El 88% del sector audiovisual està per sota de la línia de pobresa. I, els ballarins estan un 40% en aquesta situació.

Del 70% esmentat, torbem un 17% d'artistes en la franja de la “situació precària” (500-1.000 euros). Els qui superen la condició de mileuristes són el 13%. Mentre que els qui gaudeixen d'una posició menys apurada són els professionals de la dansa: el 40% cobren més de 1.000 euros al mes.

Si considerem el total dels ingressos, els propis de la professió artística i aquells obtinguts mitjançant altres ocupacions, “podem considerar pobres el 41% dels artistes” i “en precari el 32%. És a dir, solament el 27% dels intèrprets valencians “gaudeixen d'una posició esplaiada amb un mínim de 1.200 euros d'ingressos totals al mes”.

La situació de les dones

En l'anàlisi en funció del gènere, “les artistes ixen desfavorides, però el greuge comparatiu no és tan sagnant com en altres territoris” expliquen. Hi ha un 59% d'atur entre elles i un 56% entre ells. Ara bé, les dones “perceben sensiblement menys ingressos derivats de la professió artística que els homes”. La conclusió és que “elles treballen més freqüentment sense contracte que ells: 18% enfront del 10%”.

Característiques demogràfiques

El col·lectiu d'artistes presenta al territori valencià, un “cridaner predomini del sexe masculí”, amb un 67% d'homes enfront del 33% de dones. “La preponderància masculina és molt aguditzada en el cas del doblatge, amb un 87%, però es manté en nivells elevats en els altres grups professionals: 65% de teatre, 64% en audiovisual i 57% en el cas de la dansa. Quasi quatre de cada cinc enquestats (79%) resideix a la demarcació de València.

El perfil d'edat és el més envellit de les diferents zones objecte d'estudi. El 55% dels artistes valencians tenen més de 45 anys, mentre que en la franja de 35 a 44 anys trobem al 30% i els menors de 35 anys són solament el 15% del total, mostra l’informe. Però, contràriament, conclouen que, els valencians “lideren la classificació de carreres professionals precoces”, ja que un 41% dels enquestats i enquestades van aconseguir la seua primera ocupació abans d'aconseguir la majoria d'edat.

Aquest diari s’ha posat en contacte amb la Fundació AISGE per saber com s’encaixaven les xifres palesades per l’estudi, i quines podien ser les solucions davant d’aquestes. La fundació, segons ens han explicat, només “gestiona els drets de propietat intel·lectual a l’Estat, per ajudar els actors i ballarins i el sector audiovisual”.

No obstant això, donen la màxima validesa a l’estudi centrat al territori valencià, ja que “les dades es comparen amb les xifres estatals”, i al remat, amb aquest només “hem volgut mostrar una situació”, ara “que els sindicats i el govern de la Generalitat opine”. “Nosaltres, continuen, no podem fer propostes, perquè no és la nostra funció, no hem volgut posicionar-nos per donar solucions”. Aquest és un estudi fet amb base científica, amb la col·laboració de sociòlegs i bases de dades fefaents, asseguren, on “hem volgut ser molt clínics i mostrar les xifres”. “Treballem pels actors, i només mostrem una problemàtica”, han conclòs.

La Veu
 
next