La JQCV incorporarà representants de l'AVL i de les universitats públiques valencianes

Els nous exàmens de la JQCV tindran una concepció més comunicativa, segons el decret aprovat pel Consell, que també modifica la composició de la Junta i crea un cos altament qualificat d'examinadors
7 octubre 2016 01:00h
RedactaVeu / València

Les principals novetats del decret consisteixen en la modificació de la composició a fi d'incorporar un membre en representació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, com a institució normativa del valencià, així com membres procedents de les universitats públiques valencianes i de les entitats locals que tenen oficines de promoció del valencià.

A més, s'incorpora com a funcions pròpies de la Junta registrar, expedir, homologar i validar els certificats oficials administratius de coneixements de valencià, així com organitzar les proves per a obtenir-los.

En tercer lloc, el nou text normatiu estableix el funcionament de la Junta a través del ple i de les comissions de treball, modifica la regulació de les comissions de treball i de les comissions examinadores i crea la comissió coordinadora de totes les comissions examinadores.

El decret estableix que la JQCV ha de vetllar perquè les proves que organitza “siguen adequades a la funció social que compleixen d'acord amb la realitat sociolingüística de cada moment, l'evolució del sistema educatiu, els criteris pedagògics, els avanços de la lingüística i els criteris d'avaluació de llengües que apliquen organismes reconeguts per a altres llengües europees”. També ha de vetllar perquè les proves garantisquen la coordinació amb les dels organismes anàlegs de les comunitats autònomes pertanyents al mateix domini lingüístic que el valencià.

Així mateix, cal destacar que, segons fonts de la Generalitat, s'està preparant la nova ordre que regularà els nous títols de coneixements del valencià (A1, A2, B1, B2, C1 i C2), d’aquesta manera s’adapten als estàndards europeus. En aquesta nova regulació s'establiran els nous exàmens que tindran una concepció més comunicativa, ja que amb les proves s'ha d'aconseguir que els ciutadans es mantinguen en contacte amb el valencià.

També s'elaborarà un nou marc que regularà les homologacions amb els anteriors certificats i amb els emesos per altres institucions, i es crearà un cos altament qualificat d'examinadors amb formació contínua.

La Veu
 
next