Política Lingüística convoca cursos de valencià per augmentar l’ús en l’Administració

Els cursos estan adreçats als empleats públics no docents i tindran un enfocament més comunicatiu sobre situacions reals
20 octubre 2016 01:00h
RedactaVeu / València

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat els cursos de promoció de coneixements de valencià corresponents a la campanya 2016-2017 dirigits a personal no docent al servei de la Generalitat i per a qualsevol empresa pública o privada que oferisca serveis a l'Administració valenciana.

En concret, s'ofereixen cursos presencials en centres de treball, organitzats en les diferents conselleries i organismes dependents de la Generalitat. Aquesta modalitat d'ensenyament complementa l'oferta de cursos que convoca l'Institut Valencià d'Administració Pública, en els quals s'aposta per l'aprenentatge en línia, amb l'objectiu no sols d'optimitzar els recursos disponibles, sinó també d'incrementar la qualitat en el procés de formació i de l'aprenentatge del valencià, al mateix temps que permet, a més, que els funcionaris que la segueixen es beneficien de la flexibilitat horària d'aquest tipus d'aprenentatge.

Amb aquesta formació es pretén incrementar el nombre d'usuaris de valencià, amb la finalitat última d'aconseguir que aquesta siga la llengua d'ús general en l'Administració de la Generalitat. A més, els cursos possibiliten la preparació de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) i s'imparteixen en centres de treball de les conselleries i organismes dependents de la Generalitat.

Característiques dels cursos

Tindran una durada d'entre 60 i 100 hores lectives. El període lectiu estarà comprés entre els mesos de gener i setembre, encara que les dates concretes d'inici i final seran establertes pels responsables dels centres i confirmades per la Direcció General de Política Lingüística.

El màxim d'alumnes per curs serà de 30 a 40 i no hi haurà un nombre mínim per a poder impartir un curs. Cada conselleria i organisme dependent podrà organitzar els cursos que consideren necessaris per al personal del seu centre de treball, i en cas que queden places vacants, aquestes podran ser ocupades per personal d'altres conselleries o organismes dependents.

Novetats

Política Lingüística preveu un augment de matriculacions, i a més nous organismes s’afegeixen com l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, l'IVAM, entre d'altres.

Cal destacar que durant aquesta campanya, tenint en compte que el procés d'adaptació progressiu de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) al Marc Europeu Comú de Referència (MECR), conviuran dos tipus de proves. D'una banda, els certificats de coneixements orals i de grau elemental s'adaptaran als nivell A2 i B1 del MECR. D'una altra, es mantindran els certificats de grau mitjà i de grau superior. Tenint en compte el MECR, es pretén que aquests cursos tinguen un enfocament més comunicatiu i productiu on es treballe amb tasques adequades a situacions reals.

La matrícula dels cursos es farà automatitzada, d’aquesta manera els empleats públics podran inscriure's personalment mitjançant la plataforma de formació en línia de la Generalitat (eFormacion), que permetrà la tramitació telemàtica de les sol·licituds als cursos que s'organitzen a cada centre de treball. Així mateix, la plataforma, que utilitza aules virtuals del programari lliure Moodle, permet als tutors comptar amb més eines de suport per a les seues accions formatives, com el control de les assistències o la possibilitat d'oferir recursos addicionals a l'alumnat.

Finalment, el contingut dels cursos de grau mitjà i de grau superior s'adequarà als objectius generals previstos en l'ordre que estableix els certificats oficials administratius de coneixements de valencià que expedirà la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, que ja van ser adequats als criteris determinats en el MECR.

Certificat de participació i adaptació dels cursos

Així mateix, l'assistència i la participació en qualsevol de les modalitats d'aquests cursos no comporta l'expedició de títol que acredite haver superat algun nivell dels certificats oficials administratius. No obstant això, el Servei d'Acreditació i Assessorament expedirà un certificat de participació amb la durada lectiva del curs a les persones que superen el 85% d'assistència.

Els continguts dels cursos hauran d'adaptar-se a les noves proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, atès que aquesta entitat està actualment  immersa en el procés d'adaptació al Marc Europeu Comú de Referència en Llengües (MECR).

La Veu
 
next