Dénia també reclama la competència del dret civil valencià

2 novembre 2016 01:00h

RedactaVeu / Dénia.

Tots els grups polítics de l’Ajuntament de Dénia han donat suport a l’acord d’adhesió al manifest promogut per l’Associació de Juristes Valencians (AJV) que defèn la competència estatuària de la Generalitat en aquesta matèria i demana la retirada dels recursos d’inconstitucionalitat contra les normes de dret civil valencià. I és que el pronunciament negatiu suposa negar l’existència del dret civil valencià, així com la potestat de donar una solució pròpia als nostres problemes.

Compromís i PSPV presentaren la moció al Ple de l’Ajuntament per a demanar la retirada immediata per part del govern espanyol dels recursos d’inconstitucionalitat contra les normes de dret civil valencià.

Un dels principals objectius de la Llei Orgànica 1/2006, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia, en la qual es reconeix als valencians la condició de nacionalitat històrica, és restablir la competència sobre el dret privat dels valencians i igualar-los a la resta de pobles espanyols no castellans (navarresos, catalans, bascos, balears i aragonesos) i acabar amb aquesta discriminació tan injusta. Totes les lleis aprovades per les Corts Valencianes (Llei 10/2007 de Règim Econòmic Matrimonial Valencià, Llei 5/2011 de Relacions Familiars i Custòdia Compartida i Llei 5/2012 d’Unions de Fet de la Comunitat Valenciana) van ser objecte del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel president del Govern de l’Estat espanyol.

La recent STC nº 82/2016, de 28 d’abril, declara inconstitucional la Llei de Règim Econòmic Matrimonial Valencià i la buida de contingut i d’eficàcia normativa mentre que en el seu moment va ser aprovada a les Corts Valencianes i les Corts Generals de l’Estat espanyol, sense cap recurs contra l’Estatut. La Sentència del Tribunal Constitucional 110/2016, de 9 de juny (publicada al BOE el 15 de juliol), torna a negar la competència valenciana en matèria de dret civil i declara inconstitucional els aspectes civils de la Llei 5/2012, d’Unions de Fet.

Tot pareix indicar que, en breu, podrien produir-se més pronunciaments del Tribunal Constitucional determinant la inconstitucionalitat de la Llei 5/2011 i, en definitiva, la inconstitucionalitat de les normes valencianes de dret civil previstes en l’Estatut generen greus conseqüències jurídiques i un augment de litigiositat en àmbits tan importants com el règim econòmic matrimonial dels valencians casats a partir de l’1 de juliol de 2008, en matèria de custòdia compartida o les unions de fet de parelles valencianes. El dret valencià possibilita donar una resposta àgil, moderna i pròpia als problemes actuals dels valencians i permet acabar amb la discriminació que patim com a poble des de fa més de tres segles, després de l’abolició dels furs en 1707, que requereix de forma inajornable, la retirada per part del govern estatal del recurs d’inconstitucionalitat pendent contra les normes de dret civil valencià.

El País Valencià ha de rebre  el mateix tracte que han rebut altres comunitats autònomes per a casos semblants si no es vol incórrer en arbitrarietat i tracte discriminatori.


next