El TSJ anul·la l'ERO de Fira València de 2011 que va afectar 106 treballadors

11 novembre 2016 01:00h

EP / RedactaVeu / València.

La secció cinquena de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJ) ha anul·lat l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) de Fira València del 2011 que va afectar 106 treballadors, ja que estima que hi va haver frau de llei.

D'aquesta manera, el tribunal valencià ha estimat els recursos interposats pels empleats acomiadats contra la Resolució de la Direcció general de Treball, Cooperativisme i Economia Social, de 24 de gener del 2011, per la qual s'autoritzava la Fira a extingir les relacions laborals de fins a un màxim de 106 treballadors, segons consta en la resolució, contra la qual cal interposar recurs de cassació.

El TSJ valencià estima els recursos per diversos motius. En primer lloc, indica que no va existir una comunicació fefaent de l'empresa als treballadors de la intenció d'iniciar un procediment d'acomiadament col·lectiu ni tampoc es va comunicar a l'Autoritat Laboral l'inici del període de consultes ni a l'entitat gestora de prestacions per desocupació.

En segon lloc, no es van consignar en actes parcials les reunions negociadores ni es va alçar l'acta final en els termes reglamentàriament exigits, per la qual cosa no hi havia constància alguna d'elles. A més, el període de consultes va durar una jornada, fent referència a reunions anteriors respecte de les quals tampoc es va acreditar gens.

El tribunal assenyala que el període de consultes va ser un tràmit amb contingut nul i dotat d'una realitat "inexistent". En aquest sentit, agrega que la simultaneïtat en l'obertura de la iniciació i fi del període de consultes va determinar la impossibilitat material que l'Informe de la Inspecció de Treball es trobara en l'expedient en el moment previst legalment i reglamentària.

Aquest requisit, agrega el tribunal, "es converteix en el més intranscendent de tots els que li afecten, si tenim en compte que l'Administració sembla entendre que el seu caràcter preceptiu ve limitat al fet de demanar-lo i, tot i no tenir caràcter vinculant, es procedeix a dictar la resolució autoritzant l’ERO sense esperar el transcurs del termini per a la seua emissió".

 
La Veu
 
next