Compromís reclama solucions per a les advocades sense dret a baixa per maternitat

En l'actualitat, ‘tot i cotitzar a la Mutualitat de l'Advocacia, són excloses’, segons explica la coalició
13 novembre 2016 01:00h

RedactaVeu / Madrid.

Els senadors de Compromís Jordi Navarrete i Carles Mulet han presentat una bateria de preguntes per a reclamar que les dones tinguen el dret a la baixa per maternitat independentment del seu ofici. En aquest sentit, els senadors apunten que “diferents dones advocades del nostre país ens han comunicat que en ple segle XXI, on el dret a ser mare semblava mínimament garantit i la baixa per maternitat un dret ja conquistat, i malgrat cotitzar a la Mutualitat de l'Advocacia, un sistema considerat com alternatiu al Règim d'Autònoms i en el qual estan la majoria de dones lletrades, aquest exclou cobertures socials tan bàsiques com el permís de maternitat de 16 setmanes i qualsevol remuneració d'aquest període".

En l'actualitat, per tant, “no tenen dret a una baixa per maternitat, com qualsevol mare d'aquest país que cotitze a la Seguretat Social”. Per als senadors aquesta situació és “una discriminació flagrant en relació a d’altres col·lectius de treballadors" i assenyala Mulet que, “per la seua situació d'alta en el règim general de la Seguretat Social o per tractar-se de funcionaris públics o assimilats, tenen la possibilitat d’accedir al benefici que suposa la suspensió de la seua relació laboral durant el període de quatre mesos determinat per la Llei”.

La situació, segons denuncia Compromís, és encara més enrevessada, ja que "a més, els pares afectats per la situació de la seua parella, tot i estar donats d'alta en el règim general de la Seguretat Social o bé ser funcionaris, se'ls nega el dret a gaudir de la suspensió de la relació laboral remunerada per maternitat, pel simple fet que la mare siga mutualista, fet que, entenem, suposa un doble perjudici per a la família".

Així, en l'actualitat, ser advocada en servei i tindre fills “suposa un problema per a ella i la seua parella, que no pot ni gaudir d'aquest dret si la seua dona està en actiu en no ser creditora del permís per maternitat, per la qual cosa no poden exercitar ni cedir-lo”.

“Segons sentències de Tribunals Superiors de Justícia no li són aplicables les mesures de què disposa per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, ni tampoc les de l'Estatut dels treballadors”, recorden. Malgrat que “la situació està legalment d'aquesta manera, entenem que la societat ha d'avançar, de manera que reclamem que es legisle en la matèria, perquè les advocades puguen gaudir d'un permís de maternitat, estiguen incloses en el règim que estiguen, com qualsevol altra dona, igual que els seus marits", han conclòs.


 
next