La nova Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat defensarà els valencianoparlants

Tindrà per objecte garantir els drets lingüístics que estan reconeguts tant en l'Estatut d'Autonomia com en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià
2 desembre 2016 01:00h

Xavier Pérez / València.

L'Oficina de Drets Lingüístics (ODL) tindrà per objecte garantir els drets lingüístics de la ciutadania que estan reconeguts tant en l'Estatut d'Autonomia com en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) i que es posarà en funcionament el 2017. Aquest anunci s'ha realitzat en el marc de la celebració del Dia dels Drets Lingüístics de les valencianes i dels valencians, que serà el pròxim diumenge 4 de desembre.

L'Estatut d'Autonomia i la LUEV expliciten el dret de la ciutadania a usar qualsevol de les dues llengües oficials i el dret a no patir cap tipus de discriminació per a utilitzar-les. També la ‘Carta europea de les llengües regionals o minoritàries’ compromet a facilitar i promoure, en diferents àmbits de la vida pública i privada, l'ús de les llengües que les distintes comunitats autònomes amb llengua pròpia diferent del castellà de l'Estat reconeixen com a oficials.

El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, ha explicat que “la creació de l'Oficina de Drets Lingüístics ve donada pel context de desequilibri lingüístic que pateix el valencià i que es veu reflectit en les queixes de persones que pateixen un greuge per a usar la seua llengua que anualment registren i tramiten institucions de caràcter públic i entitats cíviques” i ha afegit que “l'ODL, servirà de canal per a esmenar els fets objecte de denúncia i que ajudarà a restablir en la societat la normalitat d'usos que corresponen al valencià com a llengua oficial”.

L'ODL atendrà les queixes i els suggeriments que es formulen en matèria de drets lingüístics. Amb aquesta finalitat, oferirà a la ciutadania un mecanisme que resolga les seues demandes d'una manera àgil i eficaç, enfront dels recursos administratius o la via judicial. Açò serà sense perjudici que puga utilitzar unes altres vies previstes en l'ordenament i que, a més a més, atenga situacions de discriminació lingüística que ultrapassen l'àmbit dels usos administratius.

Per a tramitar aquests escrits, l'ODL assumirà el paper de mitjancera entre la part reclamant i la part que ha originat els fets denunciats, posant-se en contacte, no sols amb les institucions públiques sinó també amb les persones físiques i jurídiques de caràcter privat que han perjudicat, amb la seua actuació, els drets de la ciutadania, a fi que tinguen ocasió d'esmenar-la. A més, en una segona fase, l'ODL oferirà a la part infractora el suport i els recursos adequats per a evitar que aquests tipus de comportaments es reproduïsquen en el futur.

L'ODL atendrà tres tipus de peticions: els escrits que la ciutadania presenta a l'ODL per tal de fer saber que els seus drets lingüístics han sigut vulnerats; suggeriments de la ciutadania amb la intenció de contribuir a la salvaguarda dels drets lingüístics en la societat i, especialment, per tal de millorar l'atenció lingüística dels serveis, i consultes per a obtindre assessorament sobre els drets lingüístics i sobre la normativa que els empara.

Cal assenyalar que l'ODL elaborarà una memòria anual sobre les seues actuacions i també sobre el nombre i la naturalesa de les queixes, els suggeriments i les consultes que recull, tramita i resol, de la qual donarà compte al Consell de la Generalitat, a les Corts Valencianes i al conjunt d'administracions públiques amb seu al País Valencià. La memòria tindrà caràcter públic i estarà disponible per a la ciutadania en suport digital.


La Veu
Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.
next