El País Valencià, el territori amb menys treballadors al sector públic de l’Estat espanyol

10 desembre 2016 01:00h

Euram.
 

El darrer any 2015 hi va haver 17 milions d’afiliats a la Seguretat Social a l’Estat espanyol, 5 milions dels quals estaven inscrits a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram). Això representa un percentatge d’un 30% sobre el total d’afiliacions de l’Estat. 

La indústria és el sector d’activitat que presenta major número de persones afiliades a l’Euram, ja que concentra un 35,3% de les afiliacions de l’Estat espanyol. Per contra, l’agricultura és el sector amb menys presència, amb tan sols un 12,5% dels afiliats espanyols inscrits a l’Euram. Entre afiliats per compte de tercers o propi no s’aprecien grans diferències.

Tenint en compte els territoris de l’Euram, Catalunya representa gairebé un 60% de les afiliacions a tots els sectors econòmics llevat al d’agricultura, on el País Valencià pren una posició dominant, amb un 53,7% dels treballadors, que es concentren sobretot a les demarcacions de València i Alacant.
 
Podeu trobar més informació a Euram.
 
 
 
 
next