El Govern espanyol concedeix ajudes per a pal·liar els danys pel temporal

El Consell de Ministres aprova una partida d'ajudes per a compensar els danys causats per la pluja i les inundacions en els municipis afectats
23 desembre 2016 01:00h
Madrid / EP

El Govern espanyol ha acordat aquest divendres concedir ajudes per a pal·liar els danys ocasionats pel recent temporal. En concret, el Consell de Ministres destinarà una partida d'ajudes per a compensar els danys causats per la pluja i les inundacions una vegada que també ha declarat "zones afectades greument per una emergència de Protecció Civil" les regions més afectades pel temporal que va afectar des del 17 de desembre les zones de: País Valencià, Murcia, Balears i les demarcacions d'Almeria i Albacete.

Segons ha anunciat el ministre portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, s'ha acordat la declaració de zona afectada greument per una emergència de Protecció Civil i la concessió d'ajudes per a pal·liar els danys personals i materials, incloent habitatges, estris, negocis, produccions agrícoles i ramaderes i béns municipals.


Les mesures, que es finançaran d’acord als previst en la Llei General Pressupostària, inclouen ajudes econòmiques per a casos que van des de la defunció de persones o una situació d'incapacitat permanent sobrevinguda a causa del temporal (18.000 euros en cada cas), fins a la destrucció o danys en estris (per un import màxim de 2.580 euros); o ajudes a establiments industrials, mercantils i de serveis afectats pel temporal, per imports de fins a 8.500 euros.

Juntament amb aquestes, es contemplen també ajudes a persones físiques i jurídiques, a corporacions locals i s'inclou un apartat específic per a ajudar a aquells, els habitatges dels quals, han patit danys estructurals (fins a 10.320 euros o el 50%), a les comunitats de veïns (fins al 50% o 5.160 euros) o béns de primera necessitat (2.580 euros).
 
En cas de destrucció total, la mesura inclou una ajuda màxima de 15.120 euros.
A més de les ajudes econòmiques, s'inclouen també determinats beneficis fiscals, com l'exempció de les taxes a l'hora de tramitar les baixes de vehicles i quan es procedisca a l'expedició dels permisos de conducció o circulació, encara que es podran concedir altres ajudes si les aproven altres ministeris.


Méndez de Vigo ha assegurat que les ajudes aprovades són les usuals per a situacions catastròfiques similars i ha afegit que la setmana passada es va adoptar un acord similar en el Consell de ministres a conseqüència de les inundacions a Màlaga però que l'acord d'aquesta setmana inclou una sèrie de millores que “s'incorporaran també” a les de la setmana passada per a la província andalusa. En tot cas, el text aprovat pel Consell de Ministres puntualitza que “tenint en compte que els sinistres s'han produït recentment, encara no s'han pogut quantificar de manera definitiva els danys produïts”.
next