Els col·legis públics hauran de respectar el nom i la vestimenta triada pels alumnes transsexuals

Educació crea el protocol d'acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l'expressió de gènere i la intersexualitat als centres educatius
27 desembre 2016 01:00h

RedactaVeu / València.

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha creat el protocol d'acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l'expressió de gènere i la intersexualitat als centres educatius, una mesura que entra des de hui en vigor amb la publicació al ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’. S'activarà als centres educatius públics i es podran acollir tota la resta que ho desitgen.

La finalitat d’aquest protocol és afavorir la inclusió educativa, assumir la igualtat i la diversitat com a valors cabdals i irrenunciables, de manera que totes les persones que formen part de la comunitat educativa respecten i facen respectar els drets humans. Per això, serà imprescindible facilitar la construcció de la seua identitat i la participació activa en la vida del centre, de manera que senta la pertinença real al grup d'iguals, al centre i a l'entorn.

Aquest protocol ajudarà els equips directius i els orientadors dels centres a tractar la identitat de gènere, l'expressió de gènere i la intersexualitat als centres educatius com a opcions socials normalitzades i ajudarà a previndre casos d'assetjament escolar.

El conseller Vicent Marzà ha explicat que “l'educació valenciana aspira a convertir-se en un espai d'inclusió en què totes les persones que en formen part puguen desenvolupar la seua identitat lliurement i sense entrebancs. Per aixo, cal l'esforç conjunt de tota la comunitat educativa per a reconèixer i posar en valor la diversitat”.

Els centres educatius elaboraran el seu projecte educatiu de centre, el Pla de convivència i igualtat, i la resta de reglaments, plans i programes de centre, des dels principis del respecte a la llibertat individual fins als drets d'identitat de genere i orientació sexual, lliurement expressats pels membres de la comunitat educativa.

Des del punt de vista de l'organització del centre, s'adequarà la documentació administrativa del centre docent en consideració al nom i el gènere amb què se sent identificat l'alumne o alumna, a petició de la família o de qui n'exercisca la tutoria legal, quan ho comunique per escrit, mentre l'alumne o alumna siga menor d'edat o no estiga emancipat. No obstant aixo, la documentació oficial de l'alumne o alumna no podrà modificar-se fins que no es realitze el canvi de nom en el Registre Civil i es trasllade al centre la documentació pertinent. En qualsevol cas, es prioritzarà el benestar de l'alumnat.
 
A més, caldrà dirigir-se a l'alumne pel nom i l'adscripció de gènere que haja escollit i comunicat al centre i es garantirà la llibertat de vestimenta amb què se senta identificat, d'acord amb el gènere expressat.

Pel que fa a l'ús de les instal·lacions del centre, aquestes seran utilitzades segons la identitat de gènere expressada, i es garantirà a l'alumnat l'accés als lavabos i els vestuaris d'acord amb la identitat de gènere manifestada.

Des del punt de vista educatiu, s'adoptaran totes les mesures necessàries encaminades a garantir el respecte cap a les persones transsexuals i amb intersexualitats i un tracte igualitari i inclusiu.

El coordinador o la coordinadora d'igualtat i convivència supervisarà totes aquestes actuacions, en col·laboració amb l'equip directiu, l'equip orientador i el tutor o la tutora, especialment, durant el procés de transició de gènere que efectue una persona durant la seua estada al centre educatiu. A més, la Direcció General de Política Educativa promourà procediments de coordinació d'actuacions i d'intercanvi de recursos amb altres departaments, especialment amb la direcció competent en igualtat i la direcció competent en salut sexual, orientats a la prevenció, detecció i intervenció davant de situacions de vulnerabilitat.

Amb totes aquestes mesures, els centres educatius garantiran un clima de seguretat, de manera que la seua activitat es desenvolupe en espais lliures d'assetjament, agressió o discriminació per qualsevol motiu. A més, tots els agents educatius realitzaran les actuacions necessàries per a la prevenció, detecció i eradicació d'actituds i pràctiques que manifesten prejudicis sexistes o discriminació basada en prejudicis negatius sobre la identitat de gènere, els sexes biològics no binaris o l'orientació sexual.
 

La Veu
 
next