‘Parlar en valencià a un guàrdia civil no constitueix cap falta de respecte’


RedactaVeu / València.
 
Davant el nou cas de discriminació lingüística que ha afectat el tinent d’alcalde de Gata (la Marina Alta), Jaume Monfort, el portaveu de la Plataforma per la Llengua al País Valencià, Manuel Carceller, considera que “parlar en valencià a un agent de l’autoritat no constitueix cap falta de respecte. Els funcionaris són servidors públics i han de respectar els drets lingüístics dels ciutadans. En el cas de la conversa breu de Gata de Gorgos no es pot al·legar cap desconeixement de paraules valencianes. Uns guàrdies civils han actuat amb prejudici i menyspreu pel valencià. Des de la Plataforma per la Llengua demanem a tots els cossos de seguretat de l'Estat i a la Guàrdia Civil, com a funcionaris, respecte per les llengües de l’Estat Espanyol”, ha explicat Carceller a través d’un comunicat.
 
Així mateix, informen que la Plataforma per la Llengua ja s’ha posat en contacte amb el regidor per oferir-li suport i conèixer el cas amb més detall. L’ONG del català recull des del 2007 els casos de discriminació lingüística a les administracions espanyoles. El recull serveix per denunciar els continus incompliments tant de la normativa lingüística vigent a l’Estat com de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, signada i ratificada per Espanya i, per tant, d’obligat compliment. En aquest sentit, Carceller ha recordat que “el Consell de Ministres del Consell d’Europa, en les seues darreres recomanacions, ja advertí Espanya que cal prendre mesures per assegurar que l’administració central de l’Estat dispose de personal que puga atendre els ciutadans en la llengua pròpia del seu territori. El cas de Gata és un exemple més de l’escassa voluntat de revertir aquesta situació de discriminació institucionalitzada”.
 
De fet, els diferents partits que governen Espanya “han mantingut sempre una actitud negacionista envers aquesta realitat incontestable. En el debat sobre discriminació lingüística que es va celebrar el passat mes de març a la Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Assumptes Interiors del Parlament Europeu, diferents eurodiputats van presentar els casos de discriminació denunciats en l'informe de la Plataforma per la Llengua. En aquesta situació, l'exministre espanyol de justícia socialista Juan Fernando López Aguilar va negar que hi hagueren casos de discriminació lingüística contra el català dins dels cossos jurídics i policials a l'Estat espanyol i va afirmar: “Des de fa 30 anys el pluralisme lingüístic a Espanya està establert, consolidat i protegit”, “en una clara falta de respecte cap a les persones que han patit aquestes situacions”, recorda la Plataforma per la Llengua.
 

 

Comentaris

Jordina
4.

Espanya a fer la mà (amb accent diacrític i tot).

  • 2
  • 0
Alanadamar - València
3.
Si el delegat del govern -o l'autoritat competent- no actua d'immediat i no obliga de manera exemplar a rectificar als agents de la Guàrdia Civil implicats, entenc que s'accepta tàcitament que la llei siga vulnerada sense cap conseqüència. S'estaria admetent una situació d'indefensió del ciutadà que s'expressa en una llengua oficial no castellana davant un agent de les forces de seguretat del'estat. Tot plegat, però, em sembla molt preocupant que això puga passar després de quatre dècades del final de la dictadura.
  • 4
  • 0
Maria Planeta català (segons el ex-Ministro Margallo)
2.

Home...! Falta de respecte? En aquesta España, grande pero no libre?! La falta de respecte és unidireccional, és a dir, parlar valencià/català a un castellanoparlant = infàmia. Parlar castellà a un catalano/valenciano parlant = "buenas formas".

Tot està per fer, però res no està perdut! Lluitar per tot allò que és atacat és lluitar per una causa ben noble.

  • 6
  • 0
Vicent V. València
1.
Article 3.2 de la constitució espanyola: "Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats Autònomes d’acord amb els seus Estatuts".

Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià: Art 2." El valencia és lIengua propia de la Comunitat Valenciana,en conseqüencia, tots els ciutadans tenen dret a conéixer-Io i a usar-lo oralment i per escrit tant en les relacions privades com en les relacions amb les instancies públiques.
Art 3. Sense perjudici de les excepcions regulades en aquesta L1ei, I'ús del valencia pels ciutadans en les relacions tant públiques com privades, produeix plens efectes jurídics, igual com si emprassen el castella, sense que puga derivar-se de I'exercici del dret a expressar-se en valencia, qualsevol forma
de discriminació o exigencia de traducció.
Art 4. En cap cas ningú no podra ser discriminat pel fet d'usar qualsevol de les dues lIengües oficials.
Art 5. L' Administració adoptara les mesures que calguen per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d'usar qualsevol de les dues lIengües oficials, així com per a garantir I'ús normal, la promoció i el coneixement del valencià."

Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil. "Artículo 7. Faltas muy graves. 4. Toda actuación que suponga discriminación o acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, sexo, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social."

Cada volta que passe una cosa d'estes cal una denúncia davant els tribunals. Cal que la Generalitat i els partits no nacionalistes espanyols supremacistes prenguen mesures davant de cada agressió a la dignitat de la ciutadania.
  • 3
  • 0

Comenta aquest article

Publicitat
Publicitat