Què s'ha de fer per tenir el nom i cognoms adaptats a l'ortografia valenciana

7 gener 2017 01:00h
GettyImages - Carnet.

RedactaVeu / València.

El passat cinc de gener, la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València va publicar al seu Facebook, arran d'una consulta onomàstica, quins són els passos a seguir per poder adaptar l'ortografia del nom o cognoms al valencià.

Segons expliquen des d'aquesta unitat, les persones que vulguen adaptar el seu nom o cognom han d'adreçar-se al Registre Civil on van ser inscrites per sol·licitar-ho, encara que cal destacar que els procediments segons es tracte del nom o del cognom són diferents.

En el cas del nom, el que es fa és una substitució del nom inscrit en qualsevol llengua a l'equivalent en valencià o la correcció de la grafia errònia del nom. El procediment és ràpid i senzill, s'ha de presentar la sol·licitud en el Registre Civil on s'estiga inscrit. En el cas que no n'hi haja en la població, aquesta petició s'ha de presentar en el jutjat de pau o en l'ajuntament. Així, alguns canvis a mode d'exemple serien Carme en lloc de Carmen, Vicent en lloc de Vicente o Esteve en lloc de Stephen.

Si voleu saber quins són els noms normatius i oficials podeu consultar el Vocabulari de noms de persona publicat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) l’any 2006. Els noms valencians que hi apareixen i la seua equivalència en castellà han de ser considerats plenament correctes a l’efecte de fer la inscripció en el Registre Civil.

Cognoms o llinatges 

En el cas de fer una correcció de la grafia errònia o adequació a la normativa ortogràfica actual dels cognoms valencians, el procediment és igualment molt senzill. Però, a més de la sol·licitud, cal presentar un informe que acredite la correcció lingüística del cognom en el Registre Civil on s'està inscrit. Així com en el cas del nom, si no n'hi haguera en la població, la petició s'hauria de lliurar en el jutjat de pau o l'ajuntament.

Cal recordar, com s'explica a la pàgina web de la generalitat del Registre Civil, que “aquesta petició és exclusivament per a aquells cognoms inequívocament valencians, que estiguen mal escrits”, com per exemple: Montsó en lloc de Monzó, Pujades en lloc de Puchades, Alemany en lloc d’Alemañ, Paià en lloc de Payá o Dolç en lloc de Dolz.

Informe sobre la correcció 

L’AVL, com a ens normatiu competent en matèria d’onomàstica, facilita als interessats un informe sobre la correcció de la forma proposada del cognom. Per a més informació sobre aquest tràmit podeu omplir el formulari que apareix en la web de l'AVL en la barra de l'esquerra on posa “Valencianitza el teu nom” i, en poc de temps, rebreu en l'adreça indicada, per correu postal, un informe que acredita la forma correcta del vostre nom o cognom. Aquest document s'ha d'adjuntar a la sol·licitud que es presente en el Registre Civil. 

Si voleu l'ampliació completa de tots aquests procediments podeu visitar la següent pàgina web del Registre Civil o consultar amb l'AVL.

La Veu
 
next