Un jutge d’Alacant insta Catalunya a traduir un text en català perquè no està en valencià

El magistrat diu que “l'única llengua oficial de la Comunitat Valenciana, a més del castellà, és el valencià, no el català"
11 gener 2017 01:00h

RedactaVeu / Alacant.

El titular del jutjat del contenciós-administratiu número 3 d'Alacant ha sol·licitat a la Generalitat de Catalunya que traduïsca al castellà un escrit remès a aquest òrgan en català ja que no és “llengua cooficial a la Comunitat Valenciana”.

El document remès des de Catalunya fa referència a una qüestió de competència territorial i està datat el passat 23 de desembre. Ara, el jutge, José Maria Magán, entén que "no pot ser admès com a vàlid", ja que no existeix "reconeixement legal ni és admesa la llengua catalana com a llengua cooficial per part de la legislació vigent" valenciana.

Per açò, amb data del passat dia 5, retorna la documentació a la Generalitat catalana "perquè la mateixa traduïsca al seu càrrec i remeta degudament traduït al castellà l'escrit presentat".

En la interlocutòria, Magán argumenta com a "problema jurídic insalvable" que parteix "d'una extraterritorialitat de la llengua" catalana que "mai ha sigut reconeguda per la Comunitat Valenciana en cap dels Estatuts fins ara promulgats". En aquest sentit, es remet tant al de 1982 com a l'actual nou estatut promulgat en 2006.

Insisteix el jutge que la legislació permet "utilitzar a qualsevol de les parts litigants, a més del castellà, la llengua que siga també cooficial" en cada comunitat autònoma, amb "plena validesa, tant oralment com per escrit".

No obstant açò, com a excepció, s'estableix l'obligació de traduir quan tinguen efecte "fora de la jurisdicció dels òrgans judicials situats en la comunitat autònoma, excepte si es tracta de comunitats autònomes amb llengua cooficial pròpia coincident".

Una circumstància que per al jutge no es dóna entre Catalunya i el País Valencià ja que entén que les llengües cooficials "no són coincidents". "La llengua en la qual l'escrit remès està redactat (català) no és coincident amb la declarada oficial en la Comunitat autònoma a la qual l'escrit es dirigeix (Comunitat Valenciana), i que és únicament la llengua valenciana", agrega.

I abunda: "Aquesta qüestió ja va ser lliurement decidida i resolta per la comunitat autònoma valenciana: l'única llengua oficial de la Comunitat Valenciana, a més del castellà, és el valencià, no el català".

Recalca que l'Estatut de Peníscola va establir com a llengües cooficials el castellà i el valencià "sense fer referència de cap tipus, ni tan sols indiciària, al català". De manera que, "el que no pot pretendre la Generalitat de Catalunya és imposar la seua llengua autonòmica cooficial a una altra Comunitat Autònoma. () Açò suposa un atac directe al que lliurement ha decidit la Comunitat Valenciana i ha positivitzat en la seua norma autonòmica de màxim nivell".

Recorda que els textos en català solament són assumibles a Catalunya i en les Illes Balears i manifesta, per tot açò, que "l'anterior implica la necessitat absoluta de traduir al castellà l'escrit remès a aquest Jutjat en llengua catalana, atès que la qüestió sobre si la variant catalana és assimilable o no a la llengua valenciana pot ser objecte de discussió lingüística, però jurídicament la qüestió està resolta des de fa dècades: no estem davant una mateixa llengua". 
next