Les Corts té sobre la taula una solució que dóna via lliure al Dret Civil valencià

L’Associació de juristes Valencians lliura als grups polítics una proposta per guarir la sentència del Tribunal Constitucional
15 gener 2017 01:00h

RedactaVeu / València.

Les Sentències del Tribunal Constitucional contra les normes de dret civil valencià determinaren durant l’últim trimestre de 2016 que les Corts valencianes no eren competents per a dictar lleis sobre la custòdia compartida dels fills per part dels seus progenitors, el règim econòmic matrimonial, on la separació de béns va estar vigent al País Valencià com a règim supletori fins a maig de l’any passat, o sobre les conseqüències civils de les unions de fet. Però allò més rellevant és que han privat les Corts de la competència estatutària que permetia legislar sobre aspectes tan rellevants per a la vida dels ciutadans com determinar la forma de repartir l’herència entre els hereus o atorgar més drets per a aquells que constituïsquen una unió de fet.

Davant aquests fets, l’Associació de Juristes Valencians (AJV) ha trobat una possible solució de la qual han informat a través d’un comunicat. Segons afirma l’AVJ, des del passat mes de novembre, s’han mantingut reunions amb diputats de les Corts Valencianes del Partit Popular, PSPV-PSOE, Compromís, Ciutadans i Podem, així com amb representants del Govern valencià i diputats en les Corts espanyoles, a fi de traslladar-los la “urgència” de garantir la competència valenciana en matèria de Dret Civil prevista en l’Estatut d’Autonomia.

Sobre això, l’AVJ ha elaborat una proposta de reforma de la Constitució que ha lliurat als cinc grups polítics, a fi d’eliminar les “discordances” entre el text constitucional i l’Estatut. Expliquen que “es tracta d’una modificació tècnica i poc rellevant de la Carta Magna, però que busca donar resposta a un problema secular i molt rellevant per als valencians, que ens discrimina respecte a altres 14 milions d’espanyols de Catalunya, Navarra, Balears, Aragó, Galícia i País Basc, que tenen un dret civil diferent del previst en el Codi Civil i, el que és més important, que disposen d’una competència reconeguda i respectada per l’Estat per a ajustar el seu dret civil a les necessitats dels seus ciutadans. L’Associació vol recordar ací que l’Estatut va definir la Comunitat Valenciana com una nacionalitat històrica recolzada precisament en l’històric Dret Civil Valencià”, apunten.

Per altra banda agraeixen la disposició de tots els grups sobre aquest afer, i indiquen que “tots han coincidit a defensar la competència estatutària i a estudiar-la”. Tot i això, afegeixen que “l’objectiu últim d’aquesta proposta és facilitar l’acord necessari perquè els cinc grups parlamentaris de les Corts promoguen ràpidament i unànimement una modificació constitucional que done encaix a la competència prevista en l’Estatut, de manera que els 5 milions de valencians i valencianes puguen disposar d’una regulació moderna i tècnicament millor en matèria de dret civil”, és per això que amb una solució sobre la taula de les Corts, l’AVJ espera que s’inicie el procés de modificació “al més aviat possible”.

“Des del passat mes d’abril, fa quasi 9 mesos, es coneix el criteri del Tribunal Constitucional, que només reconeix la capacitat de les Corts per a legislar sobre matèries consuetudinàries agràries: és a dir, no res”. Per això creu necessari que abans del 25 d’abril s’haja aprovat la reforma per les Corts, i que els parlamentaris valencians a Madrid comencen a treballar, “units”, en la iniciativa “que ens retorne per fi una competència vital per a l’autogovern de valencians i valencianes”.

Per altra banda, l’AVJ també agraeix a l’Ajuntament de Vila-real la recent aprovació per unanimitat de tots els grups municipals (PSOE, PP, Compromís i Ciutadans) d’una Declaració institucional a favor de la nostra competència per a legislar en matèria de dret civil. En ella insta les Corts a promoure la reforma de la Constitució per a defensar el nostre Estatut i garantir així el dret de la ciutadania valenciana a una potestat en els termes amb què s’hi recull. L’AJV entén que, una vegada publicades les sentències del Tribunal Constitucional, “declaracions i mocions com aquesta han de marcar el camí de la reivindicació en els pròxims mesos”.


 
next