L’Estadi Rico Pérez de l’Hèrcules ix a subhasta

El camp de futbol i un 15% de les accions se subhastaran en un lot únic de 14,7 milions d’euros
17 gener 2017 01:00h
L'Hèrcules podrà desenvolupar la seua activitat esportiva a l'estadi durant els pròxims cinc anys amb posibilitat de pròrroga
Javier Cid / Alacant.

L'estadi Rico Pérez i un quinze per cent dels títols accionarials de l'Hèrcules CF eixiran a subhasta en un lot únic amb valor de 14,7 milions d'euros, dins del procés de liquidació de la societat Aligestión Integral.

L'anunci de la subhasta va eixir publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) amb data de 14 de gener i hauran de passar almenys vint dies des d’eixa data perquè se celebre, segons l'article 667 de la Llei 1/2000 de 7 de gener, d'enjudiciament civil.

Des del dia de l'anunci fins a la celebració podran fer-se posicions per escrit en sobres tancats que seran oberts a l'inici de l'acte de la subhasta. El valor exacte del lot subhastat és de 14.748.871,36 euros i, segons l'anunci al BOE, no serà necessària assolir una licitació mínima i el dipòsit a realitzar per participar serà de 737.443,57 euros.

El Rico Pérez és l'estadi on disputa els seus partits l'Hèrcules d’Alacant gràcies a una concessió inclosa en el contracte de compravenda de la instal·lació entre l'ajuntament d'Alacant i Aligestión.

L'esmentada concessió, a canvi d'un set per cent dels ingressos del club, conclou l'any 2032, tot i que l'estadi surt ara a subhasta lliure de càrregues i gravàmens, per la qual cosa l'adjudicatari no tindrà l'obligació de mantenir el conveni amb l'Hèrcules.
 

L'Estadi Rico Pérez en una panoràmica.
 
La Veu
next