362 escoles més aposten per la jornada contínua

Tot i que les xifres són provisionals, 362 centres han sol·licitat engegar el procés


RedactaVeu / València.

Durant el curs 2015-2016, fins a 318 centres d’arreu del territori van sol·licitar modificar la jornada escolar per instaurar la jornada contínua. La conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports va posar en marxa un nou procediment perquè tota la comunitat educativa participara en el projecte que possibilitava el canvi d’horari, encara que en última instància seria l’administració qui l’avalaria perquè el centre educatiu poguera canviar. D’aquesta manera, dels 318 que engegaren el procés, 307 el van resoldre canviant la jornada.

Enguany s’ha tornat a obrir aquest procés que ha conclòs hui i, fins ara, segons les xifres provisionals que ha fet públiques la conselleria, un total de 362 centres educatius del País Valencià han sol·licitat que es modifique la jornada i s'han acollit al procediment d'autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar.

En la demarcació d’Alacant, han sol·licitat la jornada contínua 95 centres, mentre que 67 sol·licituds corresponen a la demarcació de Castelló de la Plana i 200 són de les comarques de la demarcació de València, encara que la conselleria insisteix que el recompte de sol·licituds ha començat hui i, per tant, les xifres podrien experimentar lleus variacions, ja que s'ha de realitzar la comprovació, de manera que les xifres definitives es coneixeran al llarg d'aquesta setmana.

Així doncs, als 307 centres que ja funcionen amb una jornada contínua se’n podrien afegir 362 més, encara que aquesta xifra és provisional i tots ells han d’encetar ara un procés que en cas que fructifique situaria la xifra de centres educatius amb jornada contínua al País Valencià en 669 en total.

Fases del procés

Una vegada acollides les sol·licituds, la direcció territorial, mitjançant Inspecció, realitzarà un informe i l’enviarà, juntament amb la resta de documentació, a la Direcció General de Política Educativa, que emetrà als centres educatius una resolució que, en cas que siga favorable, els autoritzarà a iniciar el procés de consulta a les famílies. Aquest informe el rebran els centres abans del 15 de març i podran preparar la consulta a les famílies, que se celebrarà abans de les vacances.

Finalment, la consulta se celebrarà en tots els centres el dia 4 d'abril. L'endemà es remetran els resultats de l'escrutini de la consulta a les famílies i a la Direcció General de Política Educativa.

Una vegada enviats els resultats de l'escrutini a la conselleria, el director general de Política Educativa dictarà, abans de l'inici del període d'admissió dels alumnes, si escau, l'autorització definitiva perquè cadascun dels centres educatius aplique el Pla Específic d'Organització de la Jornada Escolar que ha presentat, de manera que les modificacions es podran aplicar a partir d'octubre, coincidint amb el canvi a l'horari habitual de tot el curs.

L'autorització definitiva s'estendrà per períodes de tres cursos acadèmics renovables, sempre que els resultats s'ajusten a les millores previstes en el pla. L'avaluació es realitzarà en funció de la incidència del nou horari sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge i els resultats obtinguts per l'alumnat.

La Veu
 

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.

Publicitat
Publicitat