Escola Valenciana aposta pel nivell Avançat: ‘L’únic que assegura un alumnat plurilingüe’

Vicent Moreno apunta sobre el decret de plurilingüisme que “la progressió de nivells és lenta, contraproduent i el calendari d’implantació resulta llarguíssim, fins al curs 2023–2024 no arriba a Batxillerat”.
6 febrer 2017 01:00h

RedactaVeu / València.

El DOGV ha publicat aquest dilluns el Decret de Plurilingüisme educatiu que va aprovar el Consell el passat 27 de gener. D’acord a això, la conselleria ha fet arribar a tots els centres educatius les instruccions i una guia per facilitar-los al màxim els tràmits per a aplicar el Programa educatiu plurilingüe dinàmic (PEPD) en el segon cicle d'Infantil (3, 4 i 5 anys) que comença a aplicar-se el proper curs 2017-2018.

Davant això, Escola Valenciana ha fet constar que aquest Decret de Plurilingüisme Dinàmic “no és el nostre model d’escola, tanmateix, és un document important per treballar el multilingüisme i oferirem als centres educatius propostes per dissenyar el Pla lingüístic de centre, amb l’objectiu d’acostar-lo al nostre model d’escola”, ha exposat l’entitat cívica a través d’un comunicat. En aquest sentit, Escola Valenciana promourà a les escoles la implantació del nivell Avançat, al seu parer, “l’únic que assegura un alumnat plurilingüe”.

“La creació d’un alumnat plurilingüe, amb idèntica competència en valencià i en castellà, i un domini acceptable d’anglès, sols és possible a partir del nivell Intermedi 2 i un calendari d’aplicació més àgil per assolir aquesta finalitat fonamental. D’aquesta manera, els tres primers nivells: Bàsic 1 i Bàsic 2 i Intermedi 1, malgrat ser “de transició”, no garanteixen el domini equilibrat de les llengües oficials al País Valencià, per la qual cosa, cal anar cap a l’Avançat 1”, expliquen, alhora que recorden que aquesta proposta fou una de les 13 esmenes que Escola Valenciana presentà en setembre per millorar l’esborrany del Decret de Plurilingüisme i els principals sindicats en l’àmbit educatiu, STEPV i CCOO-PV, hi van trobar punts de confluència.

Amb l’aprovació del Decret Marzà, Escola Valenciana ha advertit l’absència de propostes de millora tan importants com la supressió dels dos nivells bàsics i l’Intermedi 1 que planteja Conselleria d’Educació, l’aplicació d’un calendari d’aplicació més curt, capaç de situar en el curs 2017–2018 els actuals programes plurilingües d’ensenyament en castellà (PPEC) en el nivell Intermedi 2, tant en l’educació pública com en la concertada.
Quant a les zones de predomini lingüístic castellà, la mesura més rellevant que plantejà l’entitat cívica fou l’increment de recursos amb l’objectiu que els actuals PPEC en Educació Infantil i Primària, pogueren assumir, sense dificultats, a fi d’aproximar-se al programa òptim, que segons els estudis de les Unitats per a l’Educació Multilingüe amb què la Comissió d’Educació d’Escola Valenciana s’ha basat és l’Avançat 1 i, així, assolir un domini equilibrat de valencià i castellà en acabar 6è de Primària.

Sense aquestes millores, el DPD és “menys plurilingüe i poc dinàmic, perquè, en primer lloc, parteix d’un Itinerari Bàsic massa incomplet, que no corregeix les asimetries derivades de l’adquisició desigual de competències lingüístiques en valencià i castellà. A més, la progressió de nivells és lenta, contraproduent i el calendari d’implantació resulta llarguíssim, fins al curs 2023–2024 no arriba a Batxillerat”, ha manifestat el president d’Escola Valencia, Vicent Moreno. A més, aquesta entitat cívica percep un “defecte de forma” en el nou Decret, com apunten, ja que “algunes escoles es poden instal·lar còmodament en un nivell Bàsic i no caminar cap a l’itinerari òptim, que seria l’Avançat”.

El Decret “dista molt” del model educatiu que proposà Escola Valenciana al document L’escola que volem. Una escola valenciana per al segle XXI. Malgrat les valoracions fetes al nou Decret, l’entitat cívica ha reconegut que es tracta d’una eina de treball que “dóna un bon marge d’actuació per promoure l’Itinerari Avançat, l’únic nivell que garanteix a l’alumnat ser plurilingüe, és a dir, ser competent en valencià i en castellà i tindre un domini acceptable d’una llengua estrangera”.

Així, Escola Valenciana conclou informant que oferirà al llarg dels propers dies una sèrie de propostes a les escoles amb la intenció de “contrarestar les mancances pròpies del Decret i ajustar-lo al model educatiu d’Escola Valenciana”. L’entitat cívica “vetllarà perquè les escoles amb doble línia no baixen de nivell, sinó que sempre vagen avant i trien l’Itinerari més pròxim a l’Avançat i en aquest sentit, apunten que oferirà assessorament i suport als centres educatius per tal d’aconseguir arribar al nivell òptim, l’Avançat.

La Veu
 
next