Obres d’emergència en el castell de Morella

Un temporal el passat mes d’agost va provocar l’ensulsiada d'un tram de muralla
18 maig 2013 01:00h
EFE / Madrid
 
La intervenció consistirà en el desenrunament de les restes de l’ensulsiada, l’anàlisi i estudi geotècnic del terreny, la fonamentació i consolidació del mur conservat, el sanejat i neteja de juntes, i el replanteig i reconstrucció de la zona afectada definint el seu perfil històric.
 
Així mateix, es durà a terme una exhaustiva labor de seguiment arqueològic i es col·locarà un sistema de drenatge que evite futures filtracions d’aigua que puguen ocasionar nous danys.
 
Es tracta de la segona intervenció d'emergència en aquest monument, ja que, com a conseqüència del temporal del passat mes d'agost, que va provocar l’ensulsiada del tram de la muralla entre la porta Ferrisa i la torre del Pantó, hi ha obres d’emergència per a consolidar i restaurar aquests trams.
 
Aquestes obres, que conclouran a la fi de juny, ha suposat una inversió de 440.000 euros. Tant la zona afectada per la primera ensulsiada, com la d’ara, van ser restaurades en els anys 50 mitjançant la construcció d'una segona fulla del mur que ocultava la muralla medieval islàmica.
 
La solució llavors emprada no era molt estable, com ara s'ha posat de manifest, per la qual cosa es restaurarà la muralla amb un mètode més estable i durador. La major part de l'obra afectada correspon a la de nova alçada en la restauració i no a l'original muralla medieval islàmica.
 
next