Sanitat elimina el prepagament d’articles ortoprotèsics per als valencians

La Generalitat referma amb aquesta nova mesura la seua clara i contundent aposta per millorar la salut i protegir els col·lectius més vulnerables que necessiten un major nivell de protecció
15 febrer 2017 01:00h
L. Part / València

El Govern del País Valencià continua marcant la diferència respecte a l’Executiu de Mariano Rajoy en matèria d’un dret universal, bàsic i essencial com és la Sanitat.

Així, amb la mateixa rotunditat de què presumeix Rajoy en la seua tossuda defensa del manteniment del copagament farmacèutic, per posar només un exemple de la seua nul·la aposta pel que fa a la protecció sanitària dels ciutadans, el Govern que presideix Puig ha donat, de nou, un gran pas en ajuda dels col·lectius més vulnerables que, precisament per això, necessiten una major protecció per tal de fer efectiu aquest dret fonamental recollit en la Constitució espanyola –l’article 43 reconeix el dret a la protecció de la salut-  i també en l’Estatut d’Autonomia, el qual, en l’article 13, estableix clarament que l’Administració “garantirà en tot cas, a tota persona afectada de discapacitat, el dret a les prestacions públiques necessàries per a assegurar la seua autonomia personal, la seua integració socioprofessional i la seua participació en la vida social de la comunitat”.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va anunciar ahir mitjançant la seua titular, Carmen Montón, que estendrà l'eliminació dels prepagaments establida fins ara per als articles ortoprotèsics destinats a col·lectius que requereixen major nivell de protecció –com ara dones mastectomitzades, persones amb hipoacúsia bilateral, i persones amb diversitat funcional que no tenen un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65% o bé no tenen acreditat el seu grau de discapacitat, que siguen pacients amb paraplegia, amb paràlisi cerebral i amb amputacions de membres-. 

Més ajudes per als qui més les necessiten

Segons Montón, l'eliminació del prepagament s'emmarca en l'eix de la recuperació de drets i l'eliminació d'obstacles per a l'accés als tractaments que les persones necessiten i suposa un pas més de les mesures mampreses pel Govern del País Valencià iniciades amb la recuperació de la universalitat de l'atenció sanitària, i l'assumpció del copagament per als col·lectius més vulnerables, aspecte aquest que el mateix president Ximo Puig va dir que és “una prioritat entre les prioritats” durant l’anunci, el passat dia 6, de l’assumpció per part de la Sanitat valenciana del copagament de menors adscrits a un SIP amb rendes inferiors a 18.000 euros –una mesura que precisament va entrar en vigor aquest passat dimarts i que se suma al decret que evitava els efectes del copagaments per als pensionistes amb rendes baixes i a persones amb diversitat funcional.

Després de reunir-se, ahir, amb els representants dels col·lectius Associació de Lesionats Medul·lars i Grans Minusvàlids (ASPAYM CV), Federació d'Associacions per la Integració del Sord a la Comunitat Valenciana (HELIX), Associació Valenciana d'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ADELA CV), Fundació Activa Espina Bífida Comunitat Valenciana, Comitè d'Entitats de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI CV), Federació d'Associacions d'Atenció a Persones amb Paràlisi Cerebral (ASPACE) i Federació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE València), la consellera Carmen Montón va voler ressaltar que el Govern valencià “eliminarà el prepagament en els col·lectius de pacients que, per la seua patologia, requereixen un major nivell de protecció i que, per tant, no poden veure limitat l'accés al que necessiten per qüestions econòmiques”. 

1,7M€ en articles ortopèdics que fins ara avançaven de la seua butxaca els ciutadans

Cal recordar que des de 2010, a les comarques valencianes, les persones que necessiten material ortopèdic, perquè un metge els ho prescriu, avancen el denominat “prepagament”, la qual cosa suposa que, per a poder disposar de l'article prescrit, el pacient havia d'avançar diners de la seua butxaca, una quantitat que posteriorment i prèvia sol·licitud li és reemborsat, si bé aquest es produeix diversos mesos després de sol·licitar-ho. Aquest avançament per part de la ciutadania suposa, segons les dades de Sanitat, un global d'1,7 milions d'euros.

Cal recordar que les persones amb diversitat funcional -menors amb qualsevol grau de discapacitat reconeguda i majors amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65%- no paguen prepagament ni copagament des de l'1 de gener de 2016. 
 

Jove amb discapacitat. Foto: Gettyimages. 

Entre els col·lectius que es beneficiaran d'aquesta mesura figuren dones mastectomitzades, a les quals se'ls eliminarà el prepagament de les pròtesis mamàries, per les quals actualment estaven pagant (fins a 85,96 euros), així com les persones amb hipoacúsia bilateral, que veuran eliminat el prepagament dels audiòfons (50 euros).  Un altre dels col·lectius a què s’estendrà l'eliminació del prepagament són les persones amb diversitat funcional que no tenen un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, o bé no tenen acreditat el seu grau de discapacitat, que siguen pacients amb paraplegia, amb paràlisi cerebral i amb amputacions de membres, entre d’altres. 

Ara, amb l’eliminació del prepagament, aquests col·lectius no hauran d'avançar cap suma de diners pels articles que necessiten o utilitzen de manera freqüent, “com per exemple les cadires de rodes elèctriques (50 euros), les cadires de rodes d'alumini (50 euros), les cadires de rodes de posicionament (50 euros), els aparells de bipedestació (fins a 228 euros) o les pròtesis de membre inferior o superior (50 euros per component i que pot arribar a 300 euros amb diversos components)”, segons la Conselleria de Sanitat Universal. Per a determinar l'abast d'aquesta mesura, s'ha procedit a quantificar els articles que han sigut adaptats en un any (octubre 2015-setembre 2016), i que ascendeixen a 2.563 pròtesis de mama, 63 audiòfons i 69 components externs d'implant coclear, 365 aparells de bipedestació, 329 cadires de rodes elèctriques, 817 cadires d'alumini i 555 cadires de rodes de posicionament o posturals, i 3.848 components de pròtesis de membre inferior.
 

Imatge d'arxiu d'una protesta de persones discapacitades duta a terme contra l'anterior Govern del PP. Foto: EP.

Una mesura “molt encertada” que “cal aplaudir”

Els representants del col·lectius afectats –Cermi i Aspaym- han valorat aquesta nova mesura que “cal aplaudir” com “molt encertada” i “molt important” perquè per a moltes famílies avançar els diners per a aquests articles suposava “un problema”, i en altres casos i davant la precarietat econòmica, “resultava impossible” adquirir-los. 

En definitiva, la Generalitat Valenciana dóna un pas de gegant que comportarà que totes les persones que necessiten aquestos indispensables materials per a la seua vida diària, estiguen en igualtat de condicions. Això suposa un gran avanç de cara a fer efectiu el dret a la protecció de la salut per part de l’Administració valenciana que, en canvi i paradoxalment, el Govern espanyol sembla menysprear.
.


 
next