Plataforma ciutadana contra el macroabocador a Crevillent

"Aquestes instal·lacions poden suposar un greu perjudici per a la salut de les persones: s'emplaçaria just sobre els canals del Taibilla"
20 maig 2013 01:00h
RedactaVeu / Crevillent
 
En la reunió, on van acudir ciutadans, associacions i diversos col·lectius de Crevillent, es va marcar com a objectiu principal evitar la instal·lació d'un macroabocador de residus urbans als peus de la Serra de Crevillent, terme municipal d'Albatera.
 
El portaveu de la plataforma, Francesc Candela, va dir: "Volem que l'Ajuntament es pronuncie desfavorablement respecte la instal·lació del macroabocador a la Serra de Crevillent. A més, pressionarem el consistori perquè adopte un nou model de gestió de residus urbans que evite microabocadors dispersats pel municipi".
 
Així, la plataforma naix amb la intenció d’apostar clarament per la recollida selectiva i el reciclatge real i treballarà per conscienciar els ciutadans de Crevillent sobre aquest problema i les possibles solucions.
 
A dia de hui, la plataforma està formada per un total de 15 associacions i partits polítics que s'oposen al macroabocador per diverses raons.
 
D'una banda, el greu perjudici que aquestes instal·lacions poden suposar per a la salut de les persones: s'emplaçaria just sobre els canals del Taibilla que porten l'aigua que es consumeix a Crevillent, a més, s'han fet estudis que demostren que el nombre de càncers, malalties respiratòries i al·lèrgies és major en les poblacions properes als abocadors.
 
D'altra banda, cal esmentar les conseqüències ecològiques derivades de la instal·lació d'aquesta infraestructura: contaminació d'aigües subterrànies, emanació de gasos nocius, augment del risc d'incendis, degradació del paisatge proper per la presència de residus transportats pel vent, etc.
 
Fins i tot es veurien perjudicades les espècies de fauna i flora de la Serra de Crevillent i els seus voltants. D'entrada, per la presència de grans quantitats de gavines que desplaçarien moltes espècies ornitològiques autòctones; però també pel fet d’estar prevista la instal·lació de l'abocador en una zona amb espècies de flora autòctones i úniques que podrien desaparéixer.
 
 
next