Una empresa minera destrueix sis hectàrees protegides de la Serra Mitjana a Alacant

Veïns i Ecologistes en Acció han presentat denúncia al SEPRONA per les tasques extractives de Cemex Espanya
18 febrer 2017 01:00h

RedactaVeu / Alacant.

Aquesta setmana representants d'Associacions de Veïns i d'Ecologistes en Acció han interposat una denúncia davant el Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil (SEPRONA) per la destrucció de sòl forestal portada a terme per Cemex Espanya en la concessió minera de la Serra Mitjana, segons han informat amb un comunicat. Així doncs, afegeixen que la multinacional mexicana és titular d'una concessió minera per a extracció de calcàries i margues utilitzades com a matèria primera en la fabricació de clínquer en la seua fàbrica d'Alacant. Aquesta explotació minera va començar el 1975 amb un simple permís del Ministeri d'Indústria i Energia i fins el 1985 no va obtenir la preceptiva Llicència Municipal per part de l'Ajuntament d'Alacant. Ara bé, apunten que “mai ha sigut avaluada ambientalment eixa activitat tan impactant sobre el medi natural”.

L'explotació minera es desenvolupa en una superfície d'unes 65 hectàrees i “han desmuntat part de la Serra Mitjana”. Eixa serra, en la seua part més alta, conté sòls qualificats en el vigent Pla General Municipal d'Ordenació Urbana d'Alacant del 1987 com a Sòl No Urbanitzable d'Especial Protecció Fita. Les Fites són àrees naturals d'alt valor paisatgístic i ecològic, definidores de la identitat geogràfica del municipi. Però, les Normes Urbanístiques del PGMOU d'Alacant “no permeten els usos extractius en els Sòls No Urbanitzables d'Especial Protecció Fita. No es permeten en les Fites moviments de terra que desfiguren el perfil del terreny (art. 48 de les Normes Urbanístiques)”, apunten.

La invasió i destrucció de sòls especialment protegits ha suposat la desaparició de la vegetació i del sòl en una extensió superior a 6 hectàrees. S'ha interposat la corresponent denúncia per part de representants de l'Associació de Veïns “El Salar de Fontcalent” i d'Ecologistes en Acció, per si eixa acció poguera ser qualificada com a delicte contra l'ordenació del territori.

Paradoxalment, el Catàleg de Proteccions que impulsa l'Ajuntament d'Alacant en la seua versió modificada i que ara mateix està en informació pública en la secció de Patrimoni Natural inclou, en la seua Fitxa núm. 12, “Serra Mitjana”, una delimitació en eixe àmbit concret que “respecta” i regularitza eixa invasió de la Fita perpetrada per Cemex Espanya.

En la denúncia al SEPRONA s'ha exigit, a més de la recerca per si s'ha comès un delicte contra l'ordenació del territori, la paralització immediata de les tasques extractives en els sòls delimitats com a Fites en el PGMOU d'Alacant, conclouen.

La Veu
 
next