La Conselleria de Justícia entra en raó: la Llei recollirà la competència lingüística

Els titulars de les conselleries de Justícia i Educació han informat els sindicats sobre el coneixement del valencià reflectit en l’avantprojecte de Llei d'Ocupació Pública valenciana
21 febrer 2017 01:00h

SFJ / València.

Aquest diumenge, Intersindical feia l’última acció per defensar que la nova Llei d'Ocupació Pública valenciana reculla en el seu articulat la competència lingüística. Unes setmanes abans havia estat Acció Cultural qui informava que si no és així i deixen el desplegament de la competència a la posterior regulació de la llei es podria endarrerir l’aplicació fins a nou anys, i per tant es feia imprescindible que des de la redacció de la Llei ja es reculla la competència i els nivells de coneixement de la llengua que han d’acreditar els funcionaris valencians.

Hui, els consellers titulars de Justícia i Educació, Gabriela Bravo i Vicent Marzà, com a màxims responsables dels departaments de la Generalitat amb competència en Funció Pública i Política Lingüística han presentat a les centrals sindicals com quedarà la competència lingüística en l'esborrany de l'avantprojecte de la Llei d'Ocupació Pública del País Valencià.

La reunió s’ha celebrat a la seu de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, on han assistit els dirigents de les formacions sindicals d’UGT-PV, CCOO-PV i Intersindical. Posteriorment, la consellera Bravo s'ha reunit amb els representants de CSI·F i FSES, per la seua condició d'organitzacions presents a la Mesa General de Negociació de la Generalitat, i que no donaven ni donen suport a l’acord sindical sobre la competència lingüística.

D’aquesta manera, els sindicats han pogut corroborar que l'esborrany de l'avantprojecte estableix, en l'article 61, que per a accedir a l'Administració de la Generalitat, els aspirants hauran d'acreditar "el coneixement del valencià que es determine reglamentàriament, respectant el principi de proporcionalitat i adequació entre el nivell d'exigència i les funcions corresponents". Per tant, la nova normativa preveu, mitjançant la disposició addicional segona, que el reglament que regule el nivell de valencià exigible per l'accés a la Funció Pública haurà de ser aprovat pel Consell en un termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de la llei, una vegada aprovada per les Corts.

“Un èxit de la societat valenciana”

“És un èxit que s’ha aconseguit gràcies a la via del diàleg” destaca Ferran Suay, membre de la directiva d’Acció Cultural (ACPV). Des de l’entitat celebren l’avinentesa “perquè no cap esperar dilacions ni retards perquè la competència lingüística estiga present”, afegeix. Ara però, cal “felicitar totes les parts” perquè d’alguna manera “s’han sobrepassat esculls. És un èxit de tots dels qui han participat en les negociacions i dels qui no, de tota la societat valenciana”, apunta, i sobretot “dels qui no s’han rendit mai per fer que tots els funcionaris ens puguen atendre en la nostra llengua”.

Els canvis “milloren l’anterior document”

Per a Intersindical Valenciana, els canvis introduïts en l’esborrany de l’avantprojecte “milloren l’anterior document” que deixava la competència per al posterior desplegament, com havia apuntat la Conselleria de Justícia. Aquestes millores, apunten a “determinar que tot el personal de les administracions públiques haurà d’acreditar la competència lingüística de coneixement del valencià”, i es “fixa un termini de sis mesos per regular reglamentàriament els nivells d’acreditació dels coneixement de valencià del personal dels diversos sectors de la funció. Una reglamentació que haurà de ser informada per la Direcció General de Política Lingüística, i que en cas de no fer-se, s’atendrà als nivells ce coneixement regulats en la mateixa llei” destaca Intersindical.

Per altra banda, en la reunió, el sindicat ha demanat que també es modifiquen diversos articles de l’avantprojecte de la LOP per garantir la correspondència amb les modificacions presentades hui. En concret, són els articles 41 (classificació dels llocs de treball), 47 (contingut), 64 (sistemes selectius), 98 (obligacions), 103 (formació en l’ocupació pública), 109 (concurs), disposició addicional dotze sobre llengua de signes i disposició final primera sobre política de formació del personal empleat públic. La resposta de l’Administració valenciana ha estat que també s’han modificat altres articles, a més dels que s’han lliurat per escrit en la reunió, i que en els propers dies tindrem tot el text de la LOP per poder contrastar-ho. Intersindical només espera ara que la negociació i tramitació de la llei siga ràpida.

Nivells segons el funcionari

L'elaboració del mencionat reglament és competència de la Conselleria de Justícia, previ informe respecte a aquesta matèria de la conselleria competent en política lingüística.

A més, a la disposició final tercera, s'inclou una cautela per si es dóna el cas que, transcorregut un any des de l'entrada en vigor de la llei, no s'haguera aprovat pel Consell el referit reglament. En eixe cas, el nivell exigible dels coneixements del valencià que hauran d'acreditar-se per l'accés a l'àmbit de l'ocupació pública al País Valencià serà el següent: per als funcionaris dels grups A1, A2 i B, s'exigirà el certificat C1 (equivalent al Grau Mitjà de Coneixements de Valencià expedit per la Junta Qualificadora), els funcionaris dels grup C1 i C2 hauran d'acreditar el certificat B1 i B2, respectivament (equivalents al Grau Elemental), mentre que les agrupacions professionals funcionarials hauran d'acreditar el certificat A2 (equivalent al Grau Oral).
 
La Veu
 
next