La Unió pregunta per la desestimació del 45% de les ajudes a llauradors i ramaders ecològics

Davant de les denegacions de les ajudes corresponents a 2015, l'organització agrària considera important saber la raó per la qual s'ha decidit no concedir-les i informar els afectats
21 febrer 2017 01:00h
RedactaVeu / València

La Unió de Llauradors reitera la necessitat de conèixer els criteris de selecció triats per la Conselleria d'Agricultura per a denegar aproximadament el 45% de les sol·licituds presentades per a accedir a les ajudes a l'agricultura ecològica corresponents a l'any 2015, tal com s'explica a un comunicat emès per l'organització agrària.

Durant les últimes setmanes molts dels sol·licitants han rebut la resolució denegatòria mateixes per falta de pressupost o més concretament, segons diu l'escrit remès per la Conselleria d'Agricultura, “per aplicació de criteris de selecció en haver-se superat el límit pressupostari”.

La Unió recorda que fa ja més d'un mes va traslladar aquesta qüestió tant a la consellera d'Agricultura com a la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, i encara hui no s’ha rebut una resposta per a poder donar complida informació a tots aquells llauradors i ramaders als quals se'ls ha denegat l'ajuda i, si escau, estudiar les possibles mesures legals que pogueren derivar-se.

L'organització agrària considera que aquesta denegació massiva de sol·licituds pot ser una clara trava i un desengany per a aquells que realment aposten per l'agricultura ecològica, sistema de producció que paradoxalment es vol potenciar des de la Conselleria d'Agricultura a través del Pla Valencià de Producció Ecològica.

La Unió qüestiona diferents fets sobre les ajudes com és que s'òbriga un període de sol·licitud d'una ajuda que no tindrà posteriorment suficient dotació pressupostària, que es comunique la seua desestimació als interessats quasi dos anys després la seua denegació i, sobretot, els criteris per a denegar l'ajuda a uns i concedir-la a uns altres. A més, també volen saber si s’establiran mesures de compensació o priorització a l'hora d'accedir de nou a les ajudes d’enguany.

Ordre de març de 2015

L'ordre que regula aquestes ajudes va ser publicada en març de 2015 i estava inclosa en el Programa de Desenvolupament Rural del País Valencià 2014-2020, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i que va ser posat en marxa per l'anterior Govern de la Generalitat Valenciana a costa de l'aprovació definitiva del Programa de Desenvolupament Rural per part de les institucions comunitàries. 

La Veu
 
next