Oberta la matrícula de les proves a les escoles oficials d’idiomes en la modalitat Lliure

Els interessats poden matricular-se fins a les 15.00 hores del 9 de març. S'implanten estudis d'èuscar, romanès, japonès i neerlandès
28 febrer 2017 01:00h

 RedactaVeu / València.

La Conselleria d'Educació, a través de la Direcció General de Política Lingüística, ha obert el termini per a la matrícula en la modalitat lliure de les proves de certificació a les escoles oficials d'idiomes del territori valencià. Les persones interessades hauran de realitzar la seua inscripció via telemàtica abans de les 15.00 hores del 9 de març.

A més, la persona matriculada haurà de pagar la taxa corresponent i presentar en el centre el justificant del pagament bancari, així com la resta de la documentació requerida abans de les 15.00 hores del 10 de març. Finalitzat el termini de matriculació, les escoles oficials d'idiomes faran públiques les llistes provisionals de l'alumnat matriculat en la prova de certificació el dia 21 de març, i a partir d'aquest moment s'obrirà un termini de 10 dies hàbils per a poder reclamar.

Poden presentar-se per la modalitat lliure, les persones no matriculades en el curs 2016-2017 a les escoles oficials d'idiomes o l'alumnat matriculat que desitge realitzar la prova de certificació en un nivell diferent del nivell que cursa.

Novetats del curs 2016-2017

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha presentat un paquet de mesures adscrites per a augmentar la qualitat en l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües a les escoles oficials d'idiomes. Entre aquestes mesures destaquen: l'ampliació de la doble convocatòria dels alumnes lliures, la redistribució de les hores lectives per a posar a l'abast dels estudiants una oferta major de cursos, la implantació dels estudis d'èuscar, romanès, japonès i neerlandès, o la implantació de la matrícula en línia en totes les EOI a partir de setembre. L'objectiu és aprofundir en el compromís de fer de les escoles oficials d'idiomes, un instrument fonamental en el context d'una societat multilingüe. Cal destacar que aquesta és la primera vegada que tot l'alumnat, tant l'oficial com el de la modalitat lliure, tindrà dues oportunitats per a superar les proves, perquè es fa extensiva la convocatòria extraordinària també per als candidats que es presenten sense ser alumne oficial d'últim curs de nivell.

D'aquesta manera es permet a aquells que no superen la convocatòria ordinària de juny tornar a presentar-se al setembre sense haver d'abonar novament les taxes de dret d'examen. Les escoles oficials d'idiomes valencianes s'equiparen així a altres autonomies on ja es realitzaven proves al setembre.

A més, cal recordar que l'alumne només haurà d'examinar-se al setembre de les destreses que no haja superat al juny, és a dir, que en cas que en la convocatòria ordinària de juny haja obtingut més d'un 6 en qualsevol de les destreses orals o escrites, no haurà de tornar a realitzar aquesta part de l'examen.

Promoció dels alumnes que no superen la certificació

Una altra de les novetats d'enguany és que l'alumnat no matriculat a l'escola oficial d'idiomes durant el curs 2016-2017, o amb renúncia condicionada de matrícula, que supere tres de les quatre destreses de la prova de certificació, podrà matricular-se en segon curs del mateix nivell que no ha superat en la convocatòria extraordinària, sense la necessitat de fer la prova de nivell o de recuperació. En el cas de l'alumnat no matriculat, haurà de fer la preinscripció prèviament.

D'acord amb el calendari establit, els exàmens per a avaluar les competències escrites corresponents a la convocatòria ordinària d'aquestes proves de certificació tindran lloc entre el 25 de maig i el 27 de juny. Quant a les dates en què es realitzaran els exàmens de la convocatòria extraordinària de setembre, a la qual podran presentar-se els qui no hagen superat la prova al juny, començaran el 6 de setembre i finalitzaran el dia 14 de setembre.

Per a presentar-se a una prova de certificació és requisit imprescindible tindre 16 anys complits l'any natural en què se celebra aquesta, en aquest cas, l'any 2017. Així mateix, la matriculació en la prova de certificació es realitza en les mateixes EOI i no exigeix haver cursat ensenyaments previs en aquestes.


La Veu
next