Tres advocats i un periodista aspiren a dirigir l'Agència Antifrau

Antonio Penadés Chust, Joan-Antoni Llinares Gómez, Sergi Castillo Prats i María del Carmen Calatayud Montell volen dirigir aquest ens de lluita contra el frau i la corrupció
1 març 2017 01:00h

RedactaVeu / EP / València.

Un total de quatre candidats −Antonio Penadés Chust, Joan-Antoni Llinares Gómez, Sergi Castillo Prats i María del Carmen Calataiud Montell− aspiren a dirigir l'Agència de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció del País Valencià al final del termini per a presentar les candidatures, en el qual cap grup polític no ha postulat ningú.

Antonio Penadés és advocat, periodista i historiador, i presideix l'Acció Cívica contra la Corrupció; Joan Antoni Llinares és advocat i va ser administrador del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM); María del Carmen Calatayud també és lletrada, mentre que Sergi Castillo és periodista i ha publicat dos llibres relacionats amb la corrupció: Terra de saqueig i Jonquis dels diners.

Les entitats Acció Cívica contra la Corrupció, Observatori Ciutadà contra la Corrupció, Reial Societat Econòmica d'Amics del País i Fundació per la Justícia han proposat per al càrrec Joan Antoni Llinares, mentre que aquesta última també ha assenyalat els noms d'Antonio Penadés i Sergi Castillo. Per la seua banda, María del Carmen Calatayud ha presentat la seua pròpia candidatura.

Segons arreplega la llei de creació de l'agència, el director tindrà la condició d'autoritat pública i estarà assimilat a un alt càrrec amb rang de director general. El seu mandat és de set anys des de l'elecció en les Corts, no renovable i haurà de comptar amb més de deu anys d'activitat laboral o professional relacionada amb l'àmbit funcional de l'agència.

Les organitzacions socials que treballen en l'actualitat contra el frau i la corrupció al país i els grups parlamentaris podien presentar els candidats que consideraren idonis per al càrrec, que ara hauran de comparèixer davant la comissió parlamentària, que avaluarà la seua idoneïtat. L'acord aconseguit serà traslladat al ple, on el director ha de ser triat per una majoria de tres cinquens.

En cas de no obtenir aquesta majoria es faran noves propostes pel mateix procediment en el termini màxim d'un mes. Després de ser triat per les Corts, el nou director ha de prendre possessió del càrrec en el termini d'un mes des de la publicació del nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Funcions de l’agència

Les funcions de l'agència són la prevenció i la recerca de possibles casos d'ús o destinació irregular de fons públics i de conductes oposades a la integritat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.

També la prevenció i l'alerta en relació amb conductes del personal al servei de les entitats públiques que comporten l'ús o abús en benefici privat d'informacions que tinguen per raó de les seues funcions, així com investigar els actes o les omissions que pogueren ser constitutius d'infracció administrativa, disciplinària o penal, i instar la incoació dels procediments que corresponga per a depurar les responsabilitats que pogueren correspondre.

Així mateix, la llei li atorga la funció d'avaluar, en col·laboració amb els òrgans de control existents, l'eficàcia dels instruments jurídics i les mesures existents en matèria de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, i contribuir a la creació d'una cultura social de rebot de la corrupció, entre unes altres.


La Veu
 
next