Els Ajuntaments retallen un 40% la despesa per habitant per falta d'ingressos

Informe de la Sindicatura de Comptes
21 maig 2013 01:00h
RedactaVeu / València

L'informe analitza els comptes de 512 municipis -el 95% del total-, al mateix temps que assenyala que grans poblacions com Alboraia, la Vila Joiosa, Oriola i Sueca "no van presentar els seus comptes a data de tancament de l'Informe", mentre Torrent i Gandia "ho van fer posteriorment". En aquest sentit, la Sindicatura sol·licita a la Generalitat "que faça ús de la llei per a no concedir subvencions ni ajudes a qui no rendisca comptes".

La inversió per habitant s'ha retallat en un 41% i la despesa pública s'ha reduït en un 15%. Així mateix, l'anàlisi financera i patrimonial reflecteix que els municipis del País Valencià "van veure reduïts els seus ingressos en un 12%, mentre les seues despeses es van mantenir pràcticament en el mateix nivell que l'any anterior".

D'altra banda, ha assenyalat que les comprovacions globals sobre els estats pressupostaris han reflectit que 373 entitats locals (el 64% de les analitzades) presenten incidències. La més freqüent ha sigut el resultat pressupostari ajustat negatiu, que afecta 176 entitats locals (30%) "i que indica un deteriorament de la situació econòmica", ha apuntat.

En les seues recomanacions, la Sindicatura insisteix en la "necessitat de tenir en compte el principi de prudència en l'estimació dels drets de difícil cobrament". En aquest sentit, assenyala que "els deutes que les diferents Administracions Públiques tinguen amb les entitats locals, no han de ser excloses en l'estimació dels drets de difícil cobrament".

La Sindicatura de Comptes adverteix que és "significatiu" l'augment d'entitats que han presentat els seus comptes en el termini preceptiu, "un 80% enfront del 70% de l'exercici anterior".

Sobre aquest tema, ha apuntat que "és rellevant l'incompliment generalitzat" dels terminis relatius al cicle pressupostari, ja que el 80% de les entitats locals que han presentat comptes "no van aprovar el pressupost en el termini legal".

La Sindicatura insisteix en les seues recomanacions per la "necessitat que es complisquen els terminis legals", i sol·licita a la Generalitat que faça ús de la facultat que li atorga la Llei de Règim Local i establisca, com a requisit per a la concessió de subvencions i ajudes, la presentació del Compte General, "degudament aprovat, a la Sindicatura de Comptes", ha postil·lat.

 
next